TOPAZ Nummer 4 / 2002
Welkom
Een introductie van Feminenza
The Message of Water
Filmbespreking: A Beautiful Mind
De menselijke template
Raadsels en hersenkrakers
Opvoeden en leren kan beter
Muziek door de tijd heen
Psychologie - Vanuit een Template perspectief
Verzorgingshuis-project
Nadere kennismaking met de Template Stichting
Effectieve kleuren

‘The Message of Water’

Masaru Emoto (Yokohama, Japan, 1943) is hoofd van het I.H.M. General Research Institute. In de afgelopen jaren heeft hij uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen van water. Topaz heeft toestemming van de auteur om over zijn buitengewone en diepgaande research te berichten, beschreven in zijn tweede boek 'The Message of Water' (De Boodschap van Water).

De Deense Nobelprijswinnaar Niels Bohr hing eens een hoefijzer boven een deur van zijn huis. Toen een vriend hem vroeg of hij in dergelijke dingen geloofde, antwoordde hij: ‘Nee,maar men heeft mij verzekerd dat het desondanks werkt’. Iedereen weet waarschijnlijk dat er geen twee identieke waterkristallen zijn. Ze hebben alle een hexagonale of zeshoekige vorm, maar zijn net zo uniek en individueel als onze vingerafdrukken.

‘Bijzondere woorden vormen bijzondere kristallen’

Tijdens een lezing in maart 2002 in Bonn, vertelde de heer Emoto de luisteraars dat hij zich jaren geleden begon af te vragen waarom elk sneeuwkristal uniek is,en of het kristallisatieproces beïnvloed kan worden. Later ontwierp hij een methode om waterkristallen te fotograferen tijdens het kristallisatieproces, en toen hij dit bestudeerde was hij stomverbaasd over wat hij ontdekte. Hij onderkende dat het kristallisatieproces direct beïnvloed werd door verschillende woorden of indrukken die hij in gedachten op het water projecteerde. Hij zag dat woorden die met schoonheid en kwaliteiten te maken hebben, prachtige kristallen creëerden. Woorden die verwijzen naar lelijkheid zorgden voor vervorming van het normale hexagonale kristallisatieproces. Vervolgens lieten hij en zijn team verschillende soorten muziek klinken bij het water, en opnieuw verschenen er zeer interessante en gevarieerde patronen op de foto's.

‘Je wordt wat je denkt’

In de loop der eeuwen zijn filosofen het over heel veel oneens geweest,maar de meeste neigen tot overeenstemming over één idee en dat is dat ‘je wordt wat je denkt’. Als water beïnvloed kan worden door de omgeving, dan is het in staat om zijn ervaring vast te leggen en het is interessant om dit te bekijken in het licht van het feit dat meer dan tweederde van ons lichaam uit water bestaat. Het is daarom logisch dat het water in ons lichaam, in de cellen, in het bloed of het brein,de processen en ervaringen die we hebben opslaat en vastlegt. Hoe we denken en voelen wordt als het ware opgenomen op de innerlijke bandrecorder. Als dit zo is, dan kunnen we rechtstreeks onze gezondheid bepalen en onze lichamelijke vermogens beïnvloeden door waar we aan denken en hoe we daarover denken.

Terwijl we denken, verstuurt o.a. het brein voortdurend fijne elektro-magnetische signalen en deze zouden vervolgens een stempel kunnen drukken op het bloed dat op elk moment van de dag langs de hersenen stroomt.

‘De Kracht van Gedachten en Gevoelens’

Het onderzoek van de heer Emoto laat ook helder zien hoe de kracht die zich bevindt in gedachten, taal en geluid, zelfs water kan schoonmaken en desinfecteren. Misschien is dit één van de oorspronkelijke gedachten achter bepaalde religieuze gebruiken, zoals dat van gewijd water (wijwater) en de ceremonie van het dopen? Wat verscheidene wetenschappelijke onderzoeken uit de jaren '70 aantonen, is de nu alom erkende invloed die muziek kan uitoefenen op de groei van planten, zowel in positieve als negatieve zin. Op soortgelijke manier kan muziek invloed uitoefenen op ons eigen welzijn en de staat van ons brein. Hoewel veel mensen sceptisch zullen blijven over de onderzoeken van de heer Emoto, kunnen de foto's niettemin prikkelen ons af te vragen welke invloed de interne en externe omgeving op ons kan hebben. Zij kunnen deuren openen naar andere onderzoeken op dit terrein.

We laten hierbij een selectie zien van foto's uit het fascinerende en tot nadenken stemmende boek van de heer Emoto.

Roland Böhringer

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.