TOPAZ Nummer 6 / 2003
Velkommen
Electrobics - et møde med det uopdagede selv
En Electrobics hjemmeøvelse
Detektion - kend dig selv og verden omkring dig
Alle mand om bord på regnbuetoget
Undervisningens tre fundamenter
Ny Musik fra nær og fjern - og Template Introduktion
En menneskevarm historie - om at kæmpe for det bedste
Farvernes vitaminer

Electrobics

Et møde med det uopdagede selv

Af John Turner, England.

Der er overvældende mange beviser for, at vores krop er omgivet af et elektromagnetisk felt, kendt som auraen. Under særlige omstændigheder er det muligt at se hele auraen eller dele af den og iagttage et helt utroligt farvespil i alle regnbuens farver. Det er lige så overvældende som synet af nordlyset. Hvert levende legeme har omkring sig et sådant energifelt, der undertiden delvis kan ses som skæret omkring et stearinlys. I menneskets tilfælde afspejler og repræsenterer det de processer, tanker, følelser og tilstande, der på det givne tidspunkt foregår i os, og dette viser sig i form af kaskader af lys og farver, der fornyer sig hvert sjette eller syvende sekund.

Der er stadig meget, vi ikke ved om auraen, og vi er utilbøjelige til at give den stor opmærksomhed, til dels på grund af vanskeligheden ved at måle dens bestanddele og skelne dens forskellige niveauer fra hinanden. Hvis vi giver os tid til at tænke over det, ved vi, at vort liv og hver enkelt af vores handlinger styres af forskellige former for energi. Tankeprocessen involverer millionvis af små elektriske signaler, og det samme gælder følelser, fornemmelser, bevægelser og tale - i realiteten alt hvad vi er og gør, indbefattet det signal, der får vort hjerte til at slå. Alt i verden er opbygget af elektriske eller magnetiske kræfter, af masse og kemiske eller mineralske forbindelser. Vi trækker vejret med få sekunders mellemrum, men hvert sekund optager vi også elektrisk energi gennem indåndingen og gennem huden og sanserne. Ved udåndingen udsender vi ligeledes energi, der fra hele kroppen stråler ud i vores aura.

Mange specialister har i de senere år prøvet at undersøge auraens elektro-magnetiske felt og selve kroppens energisystemer, ud fra både et videnskabeligt og et praktisk udgangspunkt. Vores research gennem mere end 30 år har vist os, at auraen er langt mere end blot energi-udstråling, og vi er blevet klar over, hvor stor betydning den har for kvaliteten af vort liv, vores forhold til andre og vort helbred og velbefindende. I simple vendinger kan man sige, at vi lever hele vores liv i en æggeformet atmosfære, som igen er omsluttet af et mere kompakt elektro-magnetisk ydre lag. Denne atmosfære og dens egenskaber påvirkes afgørende af, hvordan vi lever vores liv, og af vores værdinormer, processer og handlinger. Kvaliteten af dette miljø i vores aura er lige så væsentlig for vores livskvalitet, som frisk luft og rent vand er for vores kroppe.

Electrobics - et program for bedre helbred og selvforståelse

Electrobics er et omfattende program, der indeholder forståelse, motion og voksende erkendelse af hele kroppens helbredstilstand, med særlig opmærksomhed på de ikke-fysiske og usete områder - vores energi-systemer. Det er et program, der forener motion, bevægelse, kropsstilling, kostvaner, meditation og først og fremmest en forståelse af, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af de energier, der driver os. Det er helt klart, at den mad, vi spiser, er vigtig for vort fysiske helbred, men kvaliteten af den energi, vi tager ind, er endnu vigtigere og kræver en mere konstant opmærksomhed.

Hvordan virker Electrobics?

Electrobics virker på mange niveauer og giver øget velvære til vores mange forskellige systemer, primært gennem bevægelse og motion. Den research, der ligger bag Electrobics, inkluderer også mange forskellige tiders og steders udtryk i dans og bevægelse og ligeledes et indgående studie af naturens adfærd. Her har man fundet bemærkelsesværdige eksempler på årsag og virkning.

For eksempel laver alle pattedyr, også mennesker, strækøvelser, hvilket på ét niveau kan opfattes som afspænding af muskler, der har været inaktive. Men der er en langt dybere sammenhæng i forholdet mellem udstrækning, muskelaktivitet og knoglestrukturens rolle med hensyn til energi-opbygning og -opbevaring.Og jo mere man undersøger og udforsker auraen og de elektromagnetiske felter i og omkring vores krop, des mere opdager man om dens måder at arbejde på, dens baner, dens niveauer af udstråling og farverne i den. Mange af de problemer, vi møder i livets løb m.h.t. helbred og det at have styr på tilværelsen, kan lettes betydeligt, hvis vi forstår, hvordan vores aura kan påvirkes skadeligt af f. eks. stress, maskiner i arbejdsmiljøet, negative tankeprocesser o.l. Og hvis vi så indarbejder teknikker, der kan fjerne ”urenheder” og rense kanalerne i vores aura, kan vi mærkbart forbedre vort velbefindende og energiniveau.

Den første metode inden for Electrobics er et sæt øvelser, der bevisligt hjælper med at rense og fjerne urenheder i de elektromagnetiske felter, og hvis funktion svarer til at tage et kar- eller brusebad. Hovedpine, træthed, sløvhed og uklar tankegang kan meget vel være symptomer på en uregelmæssig aura. Du ville virkelig blive forbavset over at opleve, hvor stor forskel det gør med et par enkle øvelser, foretaget regelmæssigt, især hvis du ved, hvorfor du gør dem og hvilke systemer, de påvirker.

Andre metoder har at gøre med en forståelse af forholdet mellem kroppen og dens energier og de indbyrdes påvirkninger mellem for eksempel lymfesystemet, nerverne og blodet. Disse systemer er uløseligt forbundet med vores helbredstilstand, vort velbefindende og vores ydeevne og vitalitet. Det er mere vigtigt at blive klar over, hvordan man skal bruge og behandle dem, end at eje en bil og vide, hvordan den skal plejes. I Electrobics lærer man at føre kontrol med disse systemer, og hvordan man for eksempel kan forbedre blodets jernindhold eller rense lymfesystemet eller berolige nerverne - alt sammen gennem en forståelse af, hvordan energisystemerne arbejder.

Flere områder inden for Electrobics

Electrobics er ikke blot et sæt praktiske øvelser, men er opstået som led i en fortsat research af hele forholdet mellem os og vore omgivelser. Og med omgivelser taler vi ikke blot om vores lokale forhold, men om alt hvad vi deler denne verden med, både det synlige og det, der ikke kan ses. Det har at gøre med at forstå os selv bedre, at opdage, hvordan ting fungerer og at finde frem til, hvordan vi kan leve et bedre og rigere liv til trods for de begrænsninger og krav, der møder os i vores moderne teknologiske tidsalder. Øvelser og bevægelser kan hjælpe, men vigtigere end alt andet er måske måden, vi tænker på, vores begrundelse for at gøre de ting, vi gør, og de kvaliteter vi vælger at arbejde udfra.

Vi har alle brug for afslapning, et øjebliks ro og fred og lidt stilhed - men hvis vi lærer til stadighed at bevare et stille sted i os selv, er vi aldrig langt væk fra en mulighed for at hvile og komme til kræfter. Electrobics søger i både teori og praksis veje, der fører til en bedre livskvalitet. Det begynder med en rensning og en styrkelse af energierne, men rummer et større potentiale, efterhånden som der opstår en harmoni mellem en selv, ens handlinger, og ens bevæggrunde for at gøre, hvad man gør.

Copyright © 2001-2023 Template Stiftelsen.