TOPAZ Nummer 6 / 2003
Velkommen
Electrobics - et møde med det uopdagede selv
En Electrobics hjemmeøvelse
Detektion - kend dig selv og verden omkring dig
Alle mand om bord på regnbuetoget
Undervisningens tre fundamenter
Ny Musik fra nær og fjern - og Template Introduktion
En menneskevarm historie - om at kæmpe for det bedste
Farvernes vitaminer

Farvernes Vitaminer - Hvordan farver påvirker vores sindstilstand

I oktober 2002 fandt en eksperimenterende udstilling sted i Det Ny Illum i Københavns centrum. Udstillingen var arrangeret af Template Stiftelsen i Danmark og tiltrak over 10.000 besøgende i de ti dage, udstillingen varede. Ideen til udstillingen ”Farvernes Vitaminer” kom fra forståelsen af, at farver og lys er nærende vitaminer, som påvirker kroppens funktioner og den måde, vi tænker på. Og vigtigst, at farver påvirker vores sindstilstand. Udstillingens fokus var farvernes indvirkning på ens personlige energiniveau, balancer og tankeprocesser ved brug af specifikke gennemprøvede teknikker. Den stimulerede også nytænkning i forhold til farvevalg i tøjet, i hjemmet og på kontoret.

I denne artikel inviterer Mark Stolk os ind i farvernes vidunderlige og magiske verden, inspireret af udstillingen ”Farvernes Vitaminer” 2002 i København.

Vi har alle været vidne til regnbuens pragtfulde panorama, når solen bryder gennem skyerne på en regnvejrsdag. Vi har måske også udført eksperimentet med at holde et prisme op mod solen, så det bryder sollyset op i det samme spektrum af farver. Newton demonstrerede dette i videnskabelige eksperimenter i 1600-tallet, og han viste også, at man ved at sammensætte de selv samme farver igen kunne skabe hvidt lys. Selv om han var klar over, at spektret var kontinuerligt, brugte Newton navnene rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet som grundfarver i spektret analogt med de syv toner i en musisk skala.

Spektret er kun en brøkdel af hele omfanget af den elektromagnetiske energi. Man kunne sige, at farvespektret er den første synlige manifestation af uset energi. Newton var klar over dette, da han sagde: ”Stråler er i sig selv ikke farvede. De indeholder en form for energi, som forårsager en sansning af den ene eller den anden farve.” Man kunne derfor sige, at farver er ”beklædt” energi, en synlig og mere materialiseret legemliggørelse af ”kraft”. Forskere bruger ord som bølgelængder og frekvenser, når de taler om energiindholdet i farver.

Menneskeøjet kan skelne mellem omkring syv millioner farver! Når vi ser på en farve, kan vi tiltrække den energi, der er i samme frekvensområde som denne bestemte farve. Farver og lys er indtryk, som giver os næring. Spørgsmålet er, hvad kraften og energien indeholdt i farven forårsager i os. Aktiverer eller beroliger den os? Bliver vi stimuleret eller bedøvet? Påvirker farver os, og hvis de gør, så på hvilken måde og hvor? Og hvordan kan farver påvirke vores tanker, følelser og handlinger?

Farven rød forøger vores styrke

Forskellig dokumenteret forskning har vist, at visse farver stimulerer visse organer og kropsfunktioner så vel som sindstilstande. Et rødt værelse får kropstemperaturen til at stige, mens et blåt værelse har den modsatte effekt. Farven rød forøger styrken i muskelopbygningen, pink det modsatte. Inden for de seneste årtier har mange forskere beskrevet vellykkede forsøg med brug af farvet lys til behandling af en bred vifte af problemer og sygdomme. Blåt lys er for eksempel blevet brugt til behandling af psykologiske problemer, deriblandt misbrug, spiseforstyrrelser og depression. 

Spektrum-teltene

Da farverne, vi ser, er kombinationer og udløbere af de syv spektrumfarver, må det være logisk først at prøve at forstå naturen og funktionen af disse syv farver, og påvirkningen fra dem. Til dette formål designede vi syv, fem meter høje, spektrumtelte til udstillingen, hvert telt oplyst med et farvespot med en af de syv spektrumfarver.

Til daglig udsættes vi oftest for en multipåvirkning af lys og farver, som gør det svært at mærke nogen større effekt fra enkeltfarver. Teltene i udstillingen blev bygget for at skille farverne fra hinanden, så man fik lejlighed til at se og registrere forskellen gennem oplevelsen af hver enkelt farve og dennes særlige kvaliteter.

Indigo-teltet for eksempel, forårsagede hos over 80% af de adspurgte en indadvendt fornemmelse og et nedsat tempo. Det røde telt forårsagede hos mange ro og afklarethed. Dette kunne synes at modsige røds natur, som ofte medfører fysisk aktivitet og styrke, men farve er et vitamin og kan således styrke mangler i systemet og derved genoprette balancen og give ro. Dette gælder især rød, da dens energi ofte mindskes på grund af verdens stress og jag.

Teltene var et levende eksperiment både på et personligt plan med henblik på at vise en særlig tilbøjelighed her og nu, men også som et incitament til en videre research af, hvordan farver indvirker på vores liv.

Vi er farvede mennesker

I den ene del af udstillingen kunne man få foretaget en armtest, som skulle påvise energiniveau og farvebalance, baseret på kinesiologiens principper. Testmetoden går ud på, at man holder et kort med en af spektrumfarverne i hånden, mens en armtest-person måler styrke og modstandsevne for hver farve. Modstandsevnen giver et fingerpeg om, hvilken farve testpersonen har brug for for at finde sin naturlige energibalance, og vedkommende bliver derefter henvist til det tilsvarende spektrumtelt. Trods sin enkelhed viste metoden sig meget effektiv og hjalp gæsterne med at opnå en større selvforståelse gennem farvetilbøjelighed.

Blåt og grønt vand er blødt og blidt

Det er anerkendt blandt mange, at farve ikke kun opleves med synet, og at vi kan mærke og registrere farve med andre sanser. Eksperimenter foretaget i Sovjetunionen i 1960’erne viste, at en ud af seks mennesker kunne registrere farver med fingerspidserne efter kort tids træning. Forskerne mente, at procentdelen ville blive meget højere med mere træning, især hvis mennesker kunne komme mere i kontakt med deres naturlige selv.

Sanseindtrykket fra farver varierer fra person til person. Nogle føler en prikken i hånden eller små temperaturforandringer. Mange oplever også specifikke følelser, mentale billeder eller særlige sindstilstande, når de udsættes for visse farver. Det tyder på, at vi kan oversætte energien, der er bundet i farverne, gennem andre sanser end synet, og det er intet under, at nogle musikere oplever visse musikstykker i farver.

Alt dette fik os til at tænke på, om man kunne smage farvernes indflydelse. For at afprøve det opstillede vi syv gennemsigtige beholdere med kildevand og lod hver beholder gennemlyse af en af de syv spektrumfarver. Mange mennesker var forbløffede over, at de kunne smage forskel. Mange oplevede ”rødt” vand som besk med en lille bismag af jern, ”gult” vand var sødere i det, og ”blåt” og ”grønt” vand var blødere og blidere på tungen. Selv om mange kunne smage forskel på ”orange”, ”indigo” og ”violet” vand, havde de fleste svært ved at beskrive smagen.

D.A.M.P.-rummet

Hvis bestemte tanker, følelser eller handlinger forårsager særlige farveudstrålinger eller farvekombinationer, kunne man så tilsvarende forestille sig, at særlige farver eller farvekombinationer forårsager bestemte tanker, følelser og handlinger? En del af udstillingen hed D.A.M.P.-rummet. Rummet var malet i specifikke farvekombinationer, som skulle styrke indlæringsprocessen hos hyperaktive børn og børn med nedsat opmærksomhed, motorik og opfattelsesevne (Deficits in Attention, Motor control and Perception). De særlige farvekombinationer forårsager ro, skærper opmærksomheden og giver klarhed i tankerne og stimulerer en større åbenhed. Denne specifikke farvekombination, designet af Marianne T. Nielsen fra Template Stiftelsen, i samarbejde med Plasma Group i Israel, bruges nu i flere klasselokaler på en skole for D.A.M.P.-børn i København med meget positive resultater til følge.

”Farvernes Vitaminer”-udstillingen demonstrerede i en eksperimenterende form nogle af de banebrydende opdagelser og researcher fra Template Stiftelsen og forskellige Template-grupper rundt om i verden. Måske videregav den også en følelse, mange deler – at vi træder ind i en æra, hvor farver i større grad bliver accepteret som værktøjer til bedre helbred og velbefindende, og hvor de også kan give os fingerpeg om, hvordan vi opnår en mere fremsynet og naturlig livsstil. Og ved at opnå en dybere forståelse for farver, vil vi måske samtidig få en dybere forståelse af det, der former og påvirker os.

Copyright © 2001-2023 Template Stiftelsen.