TOPAZ Nummer 6 / 2003
Welkom
Electrobics - Een ontmoeting met het onbekende zelf
Electrobics oefening
Detectie - Ken uzelve en de wereld om u heen
Aan boord van de Regenboogtrein
Drie steunpilaren van educatie
Persoonlijke ontwikkeling, waar begint het?
Daadkracht in menselijkheid
Vitaminen van kleur

Electrobics

Een Ontmoeting met het Onbekende Zelf

Door John Turner, Engeland.

Er zijn overstelpend veel aanwijzingen dat ons lichaam omgeven wordt door een elektromagnetisch veld. Dit veld wordt vaak 'de aura' genoemd. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk deze aura geheel of gedeeltelijk waar te nemen. Dat levert een schouwspel op van een bijzondere kleurrijkdom van helder oplichtende kleuren, vergelijkbaar met het iriserend Noorderlicht. Ieder levend wezen heeft zo'n energieveld om zich heen dat soms kan worden waargenomen als de gloed van kaarslicht en dan iedere zes à zeven seconden uitdooft en weer opgloeit. Bij de mens is het een weerspiegeling van de aard van zijn gedachten- en gevoelsprocessen en geeft het een aanwijzing over de staat waarin hij op dat moment verkeert.

Er is nog veel onbekend omtrent de aura en de algemene opvatting is dat het verschijnsel van de aura weinig waarde heeft. Dit is deels te wijten aan de moeilijkheid de verschillende samenstellende delen te onderscheiden en daadwerkelijk te meten. Laten we eens stilstaan bij het feit dat ons hele bestaan, alles wat we doen, gevoed en geregeld wordt door verschillende soorten energie. Ons denkproces, het tasten, het voelen, bewegen en spreken, alles bestaat uit miljoenen en miljoenen minuscule elektrische signalen - inderdaad alles, tot en met het elektrische signaal dat ons hart doet kloppen. Uiteindelijk is alles in deze wereld, alle materie - zowel de organische als de minerale verbindingen - opgebouwd uit elektrische en magnetische krachten. Lucht ademen we in om de zoveel seconden, maar iedere seconde absorberen we elektrische energie - door onze inademing, door onze huid en door onze zintuigen. Zoals we lucht uitademen, zo ademt, zo zendt ieder deel van ons lichaam elektrische energie uit in onze aura.

In de achter ons liggende jaren hebben talrijke specialisten onderzoek gedaan naar het elektromagnetische veld van de aura en studie gemaakt van de energiesystemen van het lichaam. Ons eigen intensieve onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de aura veel meer is dan alleen een veld van energie-uitstraling en dat hij een krachtige invloed uitoefent op de kwaliteit van ons leven, onze relaties, onze gezondheid en ons welzijn. Eenvoudig gezegd, we brengen ons hele leven door in een atmosfeer die omgeven is door het zogenaamde 'aura omhulsel', een eivormige begrenzing, gevormd door een verdikking van het elektromagnetische veld van de aura. De kwaliteit van die atmosfeer wordt gevormd en beïnvloed door onze levenswijze, de waarden die we hoog houden, de processen en acties die zich in ons leven afspelen. Deze kwaliteit is van even wezenlijk belang voor de kwaliteit van ons leven als frisse lucht en schoon water voor ons lichaam zijn.

Electrobics - een programma voor gezondheid en zelfkennis

Electrobics is een compleet programma van oefening, ontdekking en het verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van het gehele lichaam, met speciale nadruk op het niet-fysieke, ongeziene deel van ons bestaan: onze energiesystemen. Het programma combineert oefeningen in beweging en houding met dieet, meditatie en, het allerbelangrijkst, het verkrijgen van inzicht in hoe de kwaliteit te verbeteren van de energie die ons leven in stand houdt. De kwaliteit van wat we eten is vanzelfsprekend van belang voor onze lichamelijke gezondheid; de kwaliteit van de energie die we opnemen is van doorslaggevende betekenis en vraagt om bewust kiezen.

Hoe werkt Electrobics?

Electrobics werkt op meerdere niveaus met als doel het welzijn en de werkzaamheid van de verschillende systemen te bevorderen, vooral door beweging en oefening. Het achterliggende onderzoek houdt zich bezig met dans en beweging, zoals zich die op verschillende tijdstippen in de wereld hebben gemanifesteerd, maar ook met de wijze waarop de natuurlijke wereld, o.a. van flora en fauna, te werk gaat. Bijvoorbeeld: alle zoogdieren, wij niet uitgezonderd, doen strekoefeningen. Dit kun je zien als een manier om spieren na een periode van inactiviteit te ontdoen van spanning. Er is echter veel meer te zeggen en nog uit te vinden over het verband tussen uitrekken, spieractiviteit en de rol van de botstructuur bij de productie en opslag van energie. Naarmate men de aura en dus de elektromagnetische velden in en rond het lichaam verder onderzoekt, wordt steeds duidelijker hoe weinig we nog weten over de processen binnen de aura en hoeveel er nog te ontdekken valt over energiebanen, niveaus van radiatie en kleuren van de aura. Veel problemen die we in het leven ontmoeten met betrekking tot onze gezondheid en de manier waarop we ons leven inrichten, kunnen beperkt worden wanneer we begrijpen hoe de aura beschadigd kan raken door o.a. stress, negatieve gedachteprocessen, de nabijheid van machines enzovoort. Het toepassen van technieken om elektrostatisch afval op te ruimen en kanalen in de aura te reinigen kan onze energieniveaus en ons gevoel van welbevinden aanzienlijk vergroten.

Electrobics gebruikt in de eerste plaats oefeningen en bewegingen die elektromagnetische velden reinigen en reguleren. Die technieken werken op een vergelijkbare manier als baden en douchen. Hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid en sufheid kunnen allemaal symptomen zijn van een ontregelde aura. Het is verbazingwekkend wat voor verschil een paar simpele oefeningen kunnen maken, mits met regelmaat uitgevoerd en mét de wetenschap waarom je het doet en op welke systemen ze hun werking uitoefenen.

Andere methodieken werken vanuit inzicht in relaties tussen systemen in het lichaam, verschillende soorten energie en hoe deze elkaar beïnvloeden, zoals de werking van het lymfesysteem, het zenuwstelsel en het bloed. Deze systemen staan in nauw verband met onze gezondheid, ons welzijn, ons dagelijks leven en vitaliteit. Electrobics leert ons hoe onze systemen te reguleren, hoe ons lymfesysteem te reinigen of ons zenuwgestel tot rust brengen wanneer het in opschudding is; dat alles door inzicht in de werking van de energiesystemen.

Verdere aspecten van Electrobics

Electrobics is niet louter een pakket oefeningen en trainingen. Het is het resultaat van doorlopend onderzoek naar de specifieke relatie tussen onszelf en onze omgeving. Met omgeving bedoelen we niet onze lokale omstandigheden, maar alles waar we in deze wereld mee in aanraking komen, zowel gezien als ongezien. Dit brengt met zich mee dat we onszelf beter leren kennen, ontdekken hoe dingen werken en zelf uitzoeken hoe vollediger te leven, temidden van de beperkingen en eisen van ons moderne, technologische tijdperk. Oefeningen en bewegingen kunnen hulp bieden; maar belangrijker dan al het andere is: hoe denken we, wat denken we, wat is de reden waarom we doen wat we doen en welke kwaliteiten kunnen we daarbij ontwikkelen? We proberen allemaal tijd te vinden om ons te ontspannen en een paar ogenblikken van vrede en rust te vinden. Maar het leren hoe je jezelf staande kunt houden met een ruimte van binnen waar het altijd stil is, betekent dat je nooit ver verwijderd zult zijn van een vaste plek om naar terug te keren en je te versterken.

Electrobics is én een studie én het in praktijk brengen van methoden om onze levenskwaliteit te verbeteren. Het begint met zelfreiniging en vernieuwing van levenskracht; vandaar uit reikt het naar hogere regionen die te maken hebben met de ontwikkeling van harmonie tussen de persoon, zijn daden en de redenen waarom hij doet wat hij doet.

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.