TOPAZ Nummer 6 / 2003
Welkom
Electrobics - Een ontmoeting met het onbekende zelf
Electrobics oefening
Detectie - Ken uzelve en de wereld om u heen
Aan boord van de Regenboogtrein
Drie steunpilaren van educatie
Persoonlijke ontwikkeling, waar begint het?
Daadkracht in menselijkheid
Vitaminen van kleur

Detectie - Ken uzelve en de wereld om u heen

Door Josina Keuskamp - van Schaik

Het opschrift boven de tempel van Apollo in Delphi zegt 'Gnoti seauton', of: 'Ken uzelve.' Ik geloof dat we daartoe leven - om uit te vinden wat we zijn en wat ons hier te doen staat. Sedert mensen voor het eerst begonnen na te denken, werden ze gedreven door vragen als: 'wat ben ik... wie ben ik... waarom ben ik hier... wat is deze planeet waarop ik leef eigenlijk... waar ga ik heen... is er iets nieuws onder de zon... wat is hier eigenlijk gaande?' Die ingeboren innerlijke drang om onszelf en wat ons omringt te leren kennen, spoort ons aan boeken te lezen of naar mensen te zoeken die misschien antwoord kunnen geven. En toch beschikken we allen over ons éígen onderzoeks-instrument: ons lichaam en onze vermogens, die ons met wat inspanning uit de eerste hand percepties en ervaringen kunnen bieden over wat we zijn en in wat voor verhouding we tot onze omgeving staan.

Detectie is de kunst van het ontdekken en nieuw licht schijnen op de wereld om ons heen. Vanaf onze eerste ademteug proberen we signalen die op ons af komen te begrijpen en interpreteren. We onderzoeken de signalen van het lichaam waarvan we de bewoner zijn en van onze nabije omgeving. Dat is wat een baby doet die naar zijn vingers ligt te kijken of deze in zijn mond stopt, of zijn hoofdje draait naar waar het geluid vandaan komt - altijd bezig met registreren en voelen. We leven in een ingenieuze, veelzijdige machine, die in voortdurende wisselwerking staat met de wereld eromheen en begiftigd is met vijf zintuigen, vlijtige voertuigen gemaakt als receptoren en detectoren. In samenwerking met onze hersens vertalen ze alles voor ons in kleur, beeld, geur, klank, smaak en sensaties. Daarbij is detectie het proces van bewust worden. Onze bekwaamheid om de meer verborgen werelden om ons heen te vertalen en begrijpen wordt erdoor uitgebreid en we raken beter in staat onze buiten-gewone (letterlijk en figuurlijk) vermogens te ervaren en waarderen.

De onuitputtelijke toepassingen van Detectie

Het menselijke lichaam met alle toebehorende vermogens is de meest acute en secure, scherpzinnigste en niet te stuiten meesterdetective. Als we een kamer binnenkomen heeft ons lichaam in een fractie van een seconde alle maten, verhoudingen, inhoud en sfeer in zich opgenomen en zal dan alles in het werk stellen om die informatie aan ons door te geven. Ons lichaam detecteert efficiënter en met een veel groter bereik dan wij. Aan óns is de taak zijn boodschappen te leren verstaan en onze interpretatie te geven aan dat wat voor ons gemeten en ontdekt is.

Detectie zou je kunnen omschrijven als de vaardigheid om uit te vinden wat er op elk moment wérkelijk gaande is en niét wat we denken dat er gebeurt, gezien door onze gekleurde brillen van verwachtingen, hoop, aspiraties of juist frustratie. Detectie geeft ons toegang tot het innerlijke leven van iets of iemand. Zo kunnen we via detectie de eigenschappen en kwaliteiten van bomen, planten en gesteenten leren kennen, menselijk gedrag begrijpen en waarom mensen doen wat ze doen en daardoor een betere verhouding opbouwen met de ons omringende wereld.

Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen het wonen op kleigrond of op rotsgrond? Wat is het verschil tussen leven op een laagvlakte of in de bergen? Welk effect heeft stromend water op ons lichaam en wat veroorzaken magnetische aardlijnen in ons gestel? Wat doen een bergkristal, diamant of kiezelsteen als we deze vasthouden? Voelen en ondergaan we ons leven met immer groeiend inzicht in het verband tussen verschillende dingen, tussen mensen, tussen mens en dier, mens en flora, mens en kosmos?
Er zijn evenveel toepassingen van detectie als er mensen met hun interessen zijn. Detectie is eindeloos en het mooie ervan is, dat een detector observeert en de functie van iets constateert zonder er een waardeoordeel op te plakken.

Detectie van de Natuurlijke Wereld

Als je belang stelt in detectie van de natuurlijke wereld en je gaat ergens naar toe, is je eerste speurtocht het detecteren van invloeden in de omtrek. Wat voor struiken en planten staan er, wat is de geografie en de bodemgesteldheid? Wat is de aard van het water, het licht en de lucht? Laadt de plek je op of gaat er een verdovende invloed van uit? Rustgevend of opwindend? Wat is er gebeurd in de loop van de geschiedenis en waar kwamen de bewoners vandaan?
Door vragen te stellen, sensitiviteit, de juiste assimilatie en studie kunnen we de meer verborgen aspecten van het leven leren begrijpen. We beginnen te zien dat heuvels en bergen door hun aard meer geneigd zijn hun invloed naar buiten uit te stralen, zoals een radio die programma's uitzendt, terwijl dalen en laagland eerder invloeden opnemen en bewaren, als een ontvangststation - en dat heeft een effect op mensen die er wonen. Volgens een volkswijsheid groeien papavers van oorsprong waar bloed heeft gevloeid. En waar je kamille aantreft, heerst een sfeer van vrede en kalmte. Als ergens eekhoorns rondlopen is dat een indicatie van een krachtige energie die activiteit doet ontstaan. Vind je ergens een groep esdoorns dan is dat een goede plaats om eronder te rusten en misschien ervaar je dat je hier gemakkelijk na kunt denken over je toekomst. Er zijn bepaalde landtypen waar de uitstraling er voor zorgt dat de kwaliteit van het bloed, de zenuwen of de stem verbetert. Detectie kan verklaren waarom honden tegen de maan janken, wat het verschil is als je katoen of zijde draagt en hoe sommige muzieksoorten onze gezondheid kunnen verbeteren.

Detectie is de kunst van het ontdekkingsreizen. We hoeven alleen maar de eerste stap te nemen tot avontuur en honger naar het onbekende en beginnen weer nieuwsgierig te zijn.

Ik sprak met Gé en Lied Weber, Paul Keuskamp en Barry Wentzel die samen met een internationaal netwerk van 'detectovrienden' op deze zoektocht zijn gegaan. De vrienden organiseren al sinds jaren avontuurlijke (openbare) veldtochten naar archeologische vindplaatsen over de hele wereld, naar musea, religieuze en militaire monumenten, kastelen en kathedralen - kortom naar plaatsen waar de menselijke passie voetsporen heeft achtergelaten voor hen die nog gaan komen en daaruit wijsheid kunnen putten.

Barry Wentzel: Als ik detectie ga doen, bereid ik me eerst voor om te zorgen dat ik open ben voor de signalen die ik misschien ontmoet. Ik probeer me innerlijk in een neutrale toestand te brengen door een uur lang niet te veel bewuste gedachten te hebben. Ik ben dat steeds plezieriger gaan vinden, want het dagelijks leven doet een sterk appèl op gefragmenteerd denken. Voor mij betekent het detectieproces dat ik me instel op iets wat ik wil onderzoeken zodat ik er niet van afgescheiden ben. Dus als ik de natuur in ga, stel ik me ten doel om er deel van uit te maken en ermee in harmonie te zijn.

Als ik buiten rondloop probeer ik te registreren hoe een bepaald landschap aanvoelt. Door planten, dieren en vogelleven te observeren kan ik veel over de aard van het land op die plek te weten komen en wat voor soorten energie bij dat gebied horen. Er zijn bepaalde zaken om speciaal op te letten zoals overheersende kleuren, vormen, het type fauna in dat gebied, geologische formaties, enzovoort. Heb je wel eens opgemerkt hoe vogels soms in een bepaalde kegelvorm rondvliegen? Dat kan ons iets vertellen over wat voor energieën daar aanwezig zijn, omdat vogels sterk op elektromagnetische invloeden reageren.

Paul Keuskamp: Detectie traint ons om gevoelig te worden voor de directe ervaring die het lichaam krijgt van een bepaalde invloed, van mensen of wat dan ook. Instinct en intuïtie - veelal matig ontwikkeld in hoe we er gebruik van maken - vormen daarbij uiterst belangrijk gereedschap. Eén manier om je intuïtie te ontwikkelen is om ergens te gaan zitten, zoals in de ingang van een historisch gebouw waar door de eeuwen heen vele mensen langsgekomen zijn. Je zit daar rustig in een ontvankelijke, afwachtende houding en probeert je voortdurende, automatische gedachtenstroom tot rust te brengen. Dan tracht je je bewust te worden van beelden die misschien voor je geestesoog opdoemen. Misschien wellen er onverwachte gedachten op of krijg je ineens een aandrang om iets specifieks te doen. Onze vermogens kunnen op die manier rechtstreeks verbinding maken met historische gebeurtenissen en personen en de activiteiten registreren die daar eeuwen geleden zijn gebeurd. Is het niet zo dat we historische plekken bezoeken om een gevoel te krijgen van hoe het leven was voor vorige generaties? Het is bepaald niet zomaar een theoretische oefening, want we voelen en registreren graag iets buiten ons gewone referentiekader. Ons lichaam en onze vermogens zijn daar veel beter toe in staat dan we denken.

Lied Weber: Je bent altijd aan het detecteren en observeren als je heel klein bent: wat voor kleur heeft het, hoe groot is het en ga zo maar door. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest en ben dat steeds gebleven, zelfs nu ik 74 ben. Ik blijf me afvragen hoe en waarom iets werkt. Ik heb ook altijd dingen waargenomen waar ik meer over wilde weten zoals kleuren die anderen niet zagen, figuren die op de muur verschenen of een gevoel dat ik ergens weg wilde lopen. Soms ervaar ik op bepaalde plaatsen sterke gevoelens, alsof daar een bepaalde aanwezigheid is. Het is vreemd en tegelijk werkelijk.

Detectie is zoeken naar waardoor iets veroorzaakt wordt en waarom iets is zoals het is. Je traint jezelf beter te kijken naar oorzaak en gevolg - dit is gebeurd om die en die reden en daarom kan dat ook gebeuren. Hoe meer je het doet, hoe meer het een nieuw bewustzijn lijkt wakker te maken. Ik krijg dan ook steeds vaker ingevingen, een weten of voorgevoelens dan voorheen.

Ge Weber: Onze 'normale' manier van detectie gebeurt grotendeels via de vijf zintuigen van horen, zien, proeven, voelen, ruiken. Door je meer bewust te worden van wat die zintuigen ontvangen, kun je je opmerkzaamheid al tienvoudig vergroten. Maar er is ook een wereld van registraties buiten het gebied van de vijf zintuigen, die een beroep doet op geavanceerdere detectievermogens. Er bestaan vele ongeziene en niet gevoelde invloeden die deel van onze omgeving uitmaken en toch voorbij de focus of het bereik van onze algemene gevoeligheid liggen. De meeste mensen weten wel van het bestaan van magnetische aardlijnen af en toch kunnen deze niet door machines worden gemeten. Zo zijn er veel van zulke dingen, dan wel niet wetenschappelijk bewezen maar wel degelijk aantoonbaar door het tastbare bewijs van onze eigen ervaring. Als handen getraind worden, zijn ze geweldige detectie-instrumenten en kunnen ze dingen voelen die niet gezien kunnen worden. We maken ook vaak gebruik van hulpmiddelen zoals metalen kleerhangers - in stukken geknipt - die ongeveer zoals wichelroeden werken en reageren op de elektromagnetische energie in een bepaald gebied. Door die te leren gebruiken kun je energielijnen zoals magnetische aardstralen traceren. Het is een buitengewoon interessante studie om de relatie tussen magnetische lijnen en de plaats waar kerken en kathedralen gebouwd zijn in kaart te brengen.

Lied Weber: Je kunt ook de uitstraling van dieren, bomen en planten detecteren. Boven bomen zie ik bijvoorbeeld in het vroege voorjaar een wolk van energie en zo gauw er blaadjes komen krijgt die wolk een andere kleur en wordt hij ook kleiner. Het is het extra in het leven om dat te zien en te voelen.

We doen rondleidingen naar verschillende plaatsen en vaak bezoeken we de Egyptische afdeling van het Oudheidkundig Museum in Leiden. We laten mensen voorbereidende sensitiviteitsoefeningen doen, met name om de handen gevoelig te maken. We gebruiken de handen om de verschillende gebruiksvoorwerpen en standbeelden te laten aanvoelen. Er bestaan eenvoudige oefeningen om de handen als het ware op te laden en de energie te activeren zodat je de ongeziene radiatie van zulke beelden kunt voelen. Daarnaast oefenen we de observatie en stellen we onszelf vragen om nieuwe manieren te stimuleren waarop je naar oude culturen kunt kijken en deze kan leren begrijpen. Wat geeft bijvoorbeeld de positie van de handen en voeten aan, wat impliceert hun houding en veel meer. Als we onze natuurlijke nieuwsgierigheid en onze vaardigheden in detectie niet oefenen, blijft zo'n beeld alleen maar een stuk steen zonder ogenschijnlijk veel relevantie voor ons eigen leven. Door de kunst van detectie gaat de wereld open en wordt ze nog veel boeiender dan nu al het geval is.

Ge Weber: Voor ons staat het woord detectie voor een groeiende opmerkzaamheid en daardoor een grotere waarde voor de wereld om ons heen. Het haalt je weg uit de vanzelfsprekendheid en zet ertoe aan het leven fris te benaderen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je ziet dat we deel uitmaken van een prachtig, ontzagwekkend systeem. Detectie is avontuur, niet meteen op antwoorden gericht, maar een diepere zoektocht naar mysteriën die overal aanwezig zijn.

Voor informatie over Detectie-cursussen, rondleidingen en veldtochten, kunt u contact opnemen met de Template Stichting.

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.