TOPAZ Nummer 7 / 2003
Welkom
Beelden van het innerlijk
In de geest van de Olympische spelen
Persoonlijke ontwikkeling
Filmfragmenten
Healing - in de waarden en doeleinden van het leven
Hoe ik leerde slakken te waarderen
Theaterfestival - het Spectrum van het Leven
Kinderen met ADHD winnen zelfvertrouwen
Een originele kleurencombinatie voor ADHD lokalen
Wetenswaardigheden over kleur

Personal Development - Realising our Potential

Roland Böhringer geeft lezingen en is mede-oprichter van het Duitse Template Netwerk. In dit artikel verkent Roland het terrein van persoonlijke ontwikkeling en doet hij aanbevelingen voor een reeks filmfragmenten.

Persoonlijke ontwikkeling is een volstrekt natuurlijk proces. Bij ieder kind zijn we getuige van het proces van ontdekken: de wereld om zich heen, zijn lichaam, zijn zintuigen en taal. Kinderen zijn voortdurend aan het leren en oefenen. Ze leren lopen, spreken, begrijpen en vragen stellen. Maar hoe ziet ontwikkeling eruit in het volwassen leven? Ontwikkeling in onze jonge jaren lijkt het meest natuurlijke wat er is, maar in de volwassen jaren is het minder vanzelfsprekend, tenzij we geleerd hebben veranderingen bewust te hanteren en te zien als mogelijkheid tot ontwikkeling. (filmbeeld 1) Persoonlijke ontwikkeling is een natuurlijk proces voor iedereen op elke leeftijd. Het is immers het vermogen tot bewuste ontwikkeling dat ons onderscheidt van alle andere vormen van leven. Wat is dan persoonlijke ontwikkeling? Waarom, waarvoor en waartoe? Dit artikel houdt zich niet bezig met de persoonlijkheids- of vaardigheidstraining zoals die tegenwoordig vaak wordt aangeboden om een carrière vooruit te helpen of om te leren jezelf te doen gelden. Persoonlijke ontwikkeling zoals hier bedoeld richt zich op een meer fundamentele en ruimere visie. Daarbij gaat het om niets minder dan vat te krijgen op de vraag en de zoektocht naar 'Waarom is de mens op aarde?' (filmbeeld 2)

Om iets beter te begrijpen, moeten we het in een context plaatsen die groter is dan het object of onderwerp zelf. Alleen daardoor kunnen we de functie ervan zien. Voorbeelden:

A. Om de taak en functie van een specifieke algensoort vast te stellen, moeten we invloeden en andere levende wezens in de biotoop mee in overweging nemen (hoeveelheid licht, andere organismen in het water, temperatuur, stikstof-, fosfaat- en zuurstofgehalte, watervervuiling en vele andere factoren).
B. Om bijvoorbeeld de maag te begrijpen, zijn taak, functie en eigenschappen, moeten we de hele mens bekijken, inclusief bloedsomloop, andere delen van het spijsverteringsstelsel, de stofwisseling, de effecten van verschillende soorten voedsel, maar ook de invloed van psychologische factoren.

Zo ook als we menselijke ontwikkeling beter willen begrijpen, dan moeten we kijken naar de functie, de taak en de betekenis van de mens in een veel grotere context:

1. De mens tussen microkosmos en macrokosmos; een paar contextuele gegevens:

  • De atmosfeer op aarde hangt af van een exacte en specifieke plaatsing in het zonnestelsel. De afstand tussen de zon en de aarde is ongeveer 149 miljoen kilometer. Wijziging van deze baan met slechts een paar kilometer zou het leven op aarde vernietigen omdat zo'n baan de planeet zou blootstellen aan extreme hitte of kou.
  • De atmosfeer rondom aarde is zo dun als een zeepbel vergeleken met haar dimensies. Deze zeepbel en de exacte verhouding tussen zuurstof en stikstof in de atmosfeer erbinnen stelt ons in staat te ademen en te leven.
  • Onze hersenen bevatten net zoveel cellen als er sterren zijn in de Melkweg. Elke cel kan tot 1000 connecties hebben. Neurofysiologische schattingen geven aan dat 90% van onze hersenen niet actief is. Welke mogelijkheden liggen er nog te wachten op onze ontdekking?

Het voorbereidend werk om de exacte condities voor ons bestaan te scheppen is ongelofelijk. Waarom? Waarom al die moeite? Waar is de mens voor? Welk plan wil vervuld worden? En hoe ziet elk van ons zijn bestaan als mens? Zijn we er voor onszelf of heeft de aarde de voorwaarden voor ons bestaan geschapen zodat wij iets speciaals zouden kunnen bijdragen, iets dat de aarde niet zelf kan doen? Dit zijn slechts enkele feiten en vragen die suggereren dat ons bestaan het gevolg is van een doordacht ontwerp en niet slechts toeval.

2. Verandering en persoonlijke ontwikkeling

Verandering is een patroon (‘template’), een kenmerk van het leven. Iedereen weet dat leven dynamisch is, pulserend, vol met energie en niet altijd voorspelbaar. Leven is een proces, altijd in beweging en niets is ooit af of blijft onveranderd. 'Panta Rhei!' zeggen de oude Grieken tegen ons: 'Alles stroomt.' We ervaren dit in de constante stroom van onze gedachten, gevoelens en stemmingen. Elke dag biedt kans op verandering. Elk uur, elke minuut. (filmbeeld 3) Verandering kan leiden tot groei of tot verval. Beide zijn deel van het leven. De mens kan echter altijd bewust beslissen hoe met deze verandering om te gaan. (filmbeeld 4) Zij die verandering verwelkomen en accepteren in hun leven, zijn beter in staat het leven te hanteren en mee te gaan met de eeuwig meanderende stroom ervan.

3. Obstakels en bouwstenen van persoonlijke ontwikkeling

Veranderingen gebeuren, maar leven we ons leven bewust of, zoals Heidegger het verwoordde, 'worden we geleefd'. (filmbeeld 5) Het Latijnse woord 'persona' betekent 'masker'. Persoonlijke ontwikkeling betekent hier het uitgroeien boven het masker dat we dragen, dat vaak maar één gezicht laat zien, dat veel gelijkenis vertoont met alle andere maskers van onze tijd en ons beperkt in onze vrijheid van ervaring. Onze individualiteit is vaak veel minder uniek dan we denken. (filmbeeld 6) Zoals een krant schreef:"Nog nooit was een cultuur technisch zo geavanceerd en nog nooit is het aantal psychische mankementen zo groot geweest als vandaag de dag het geval is."

Er is een groeiend instinctief gevoel in mensen om verandering te zoeken. Verandering vereist ontwikkeling en dat vraagt vastberadenheid en de noodzakelijke know-how. De eerste vraag waarmee iemand geconfronteerd wordt die met persoonlijke ontwikkeling wil beginnen is: wat wil ik? Wat is belangrijk voor mij in mijn leven? (Vanuit zulke vragen worden de grondregels en principes van een leven gevormd.) Past wat ik wil in een verantwoorde manier van leven, in relatie tot andere mensen, de planeet, andere levende wezens en de verandering en evolutie van ons heelal?

Een volgende stap zou zijn om iets toe te voegen aan bovengenoemde gebieden door de manier waarop we ons leven leiden. Het idee is deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan hij was toen we erin kwamen. (filmbeeld 7) Een paar voorbeelden:

  • De goede kwaliteiten en talenten van anderen verwoorden en daardoor bevestigen.
  • Proberen zo te leven dat we geen schade toebrengen aan andere mensen, de omgeving (het milieu), de natuur en alle levende wezens.
  • Erkenning en waardering tonen aan de krachten die het leven in stand houden en waaraan we ons leven te danken hebben (hoe we deze ook willen noemen).

Verder is het belangrijk om ons deze nieuwe patronen eigen te maken en achter te laten wat veranderingen tegenhoudt. (filmbeeld 8) Houd dat wat je wilt veranderen levend, dagelijks, vier weken lang. Zorg ervoor dat iets je hieraan herinnert, zoals een briefje op de badkamerspiegel of een voorwerp, bewust neergezet op een vreemde plek, zodat het je aandacht trekt, zoals bijvoorbeeld een blik bonen op je nachtkastje.

Wat we achter ons kunnen laten is bepalend voor de volgende stap in deze reis. Elke stap vormt een nieuwe uitgangspositie waarvandaan we ons leven vorm geven. Toenemende ontwikkeling verheft de nieuwe uitgangspositie en daardoor kan het bereik van onze doelen weer hoger komen te liggen. De stappen en uitgangsposities die we onszelf eigen maken in de loop van ons leven vormen het fundament van ons karakter. Persoonlijke ontwikkeling langs natuurlijke paden is authentiek en volgt het originele concept van het menselijk bestaan en ontwerp.

Persoonlijke ontwikkeling brengt creativiteit, betrouwbaarheid, het herzien van vooroordelen, inzicht, diepte, reactievermogen en persoonlijke religie. Het vereist eerlijkheid tegenover jezelf, evenals begrip, tolerantie, nieuwe kennis, discipline en consequent zijn. Het heeft tijd en geduld nodig en gebeurt zeker niet in een tel. Het wordt vergezeld door een gezonde dosis zelfrespect en een diepe innerlijke rust en levensvreugde. Persoonlijke ontwikkeling maakt het leven opwindend, verrijkt ervaringen, versterkt geloof en het leven presenteert zich aan jou zoals jij je aan het leven presenteert: bijzonder uniek en het leven waard.

Copyright © 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.