TOPAZ Nummer 7 / 2003
Welkom
Beelden van het innerlijk
In de geest van de Olympische spelen
Persoonlijke ontwikkeling
Filmfragmenten
Healing - in de waarden en doeleinden van het leven
Hoe ik leerde slakken te waarderen
Theaterfestival - het Spectrum van het Leven
Kinderen met ADHD winnen zelfvertrouwen
Een originele kleurencombinatie voor ADHD lokalen
Wetenswaardigheden over kleur

Filmfragmenten

In de context van dit artikel stelde Topaz zich de vraag: 'Hoe kunnen films ons helpen bij persoonlijke ontwikkeling?' De hier aanbevolen films zijn natuurlijk niet in eerste instantie gemaakt om te assisteren in deze reis, maar ze bieden beeldmateriaal dat kan bijdragen aan het begrip van de reis van persoonlijke ontwikkeling. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de hele film wordt aangeraden, alhoewel er enkele tussen zitten die vele inspirerende gedachten teweeg zullen brengen.

Filmbeeld 1 - De film Jerry Maguire met Tom Cruise vertelt het verhaal van een sport-manager die zichzelf de vraag stelt 'wat wilde ik van het leven toen ik jong was en wat is er van me geworden nu ik ouder ben?' Vervolgens stapt hij uit de dagelijkse routine en dit veroorzaakt een ongemakkelijk gevoel. Hij besluit een 'mission statement' te schrijven voor al zijn collega's, een verklaring die minder gerichtheid op geld voorstaat en meer de kwaliteit van het leven, minder winnen en winst als middelpunt neemt en meer menselijkheid en vriendschap. De kerngedachte van persoonlijke ontwikkeling is 'verandering'. Eén krachtige inspiratie kan verandering veroorzaken. Deze film laat zien hoe zo'n moment waarin je leven verandert kan uitmonden in ander gedrag en daarin zijn vele momenten waarin je leert hoe verandering te hanteren en hoe het te zien als mogelijkheid om te ontwikkelen.

Filmbeeld 2 - Echte persoonlijke ontwikkeling kan ons uittillen boven de twee vechtende reuzen van geloof en bewijs, ervaring en harde feiten, godsdienst en wetenschap. Het is prachtig uitgebeeld in de film Contact. Jody Foster is een wetenschapper die moet verschijnen voor een kritisch comité om een ervaring die ze heeft gehad te verklaren. Deze ervaring ging verder dan alles wat ze eerder had geleerd en haar wetenschappenlijke opleiding. Haar kennis schiet gewoon te kort om deze ervaring te verklaren en daarom moet ze proberen de ervaring in een veel grotere context te plaatsen, één die te maken heeft met de reden waarom de mens op aarde is. Ze zegt: 'Ik had een ervaring. Ik kan het niet bewijzen, ik kan het niet uitleggen. Maar alles wat ik weet als mens, alles wat ik ben, zegt me dat het echt is. Aan mij is iets prachtigs gegeven, iets dat me voor altijd heeft veranderd, een visioen van het heelal dat ons zegt op een onweerlegbare manier hoe klein en onbeduidend we zijn en hoe zeldzaam en kostbaar we allemaal zijn. Een visioen dat ons vertelt dat we deel zijn van iets dat groter is dan onszelf, dat niemand alleen is. Ik zou willen dat ik dat kon delen. Ik zou willen dat iedereen, al is het maar voor een momentje, dat ontzag en die nederigheid en die hoop zou kunnen voelen.... Maar... het zal wel bij een wens blijven.'

Filmbeeld 3 - Elke dag biedt een kans op verandering, elk uur, elke minuut. Er zijn veel films die voorbeelden aandragen van de innerlijke betovering en geestdrift die gevonden kunnen worden in de kleine dingen van het leven, hoeveel wijsheid deze ons kunnen openbaren en hoeveel verandering ze ons kunnen aanbieden. Films zoals Innocent Moves met Joe Montagna, of Stars fell on Henrietta, of Robert Redfords A River runs through It. Dit zijn allemaal films die een rijkere en diepere intimiteit met de eenvoudige dingen van het leven propageren. Ook de komedie Groundhog Day met Bill Murray legt hier de nadruk op.

Filmbeeld 4 - Verandering kan leiden tot groei of tot verval. Dit aspect van persoonlijke ontwikkeling kan in vele facetten van het leven gevonden worden en in de manier waarop we met die verandering omgaan. De film First do no Harm met Meryl Streep vertelt het verhaal van een vrouw die zoekt naar de oorzaak van epilepsie en vertrouwt op haar eigen vermogen om logisch te redeneren of iets te beoordelen zelfs wanneer de autoriteiten haar bevindingen niet bevestigen en zelfs wanneer algemeen aanvaarde opvattingen zich tegen haar keren. Dezelfde boodschap wordt gegeven in een andere geweldige film, Lorenzo's Oil met Susan Sarandon en Nick Nolte. Deze film propageert ook de noodzaak om voor jezelf te denken en je eigen optelsom te maken. Dit zijn films over mensen die de kans grijpen om te kunnen beslissen hoe ze omgaan met verandering en die niet bij voorbaat de algemeen aanvaarde opvattingen volgen.

Filmbeeld 5 - Leven we ons leven bewust of 'worden we geleefd'. In de film Finding Forrester met Sean Connery worden een paar hele interessante aanwijzingen gegeven over hoe je eigen leven te leven en niet die dingen over te nemen die ons slachtoffer zullen maken van onze eigen reactiepatronen. Sean Connery speelt een beroemde oudere schrijver die een jonge man als student heeft; hij zegt: 'waar mensen het meest bang voor zijn, is wat ze niet begrijpen'. Hij waarschuwt de student dat angst leidt tot vooronderstelling en vooronderstelling tot oordeel. Veel films bevatten nuttige waarschuwingen vaak op eenvoudige en soms krachtige wijze verbeeld. Een recente film genaamd The Recruit met Al Pacino, strooit deze waarschuwingen als confetti door de hele film. De notie die tegenwoordigheid van geest en alertheid teweegbrengt gedurende de hele film is: 'Niets is wat het lijkt te zijn'.

Filmbeeld 6 - Persoonlijke ontwikkeling betekent over onze beperkingen heen groeien. The Edge, met Anthony Hopkins biedt waardevolle inzichten in het vermijden van stilstand teweeggebracht door angst, die ontstaat wanneer iemand in een onbekende situatie wordt geplaatst. In deze film wordt op boeiende wijze duidelijk hoe belangrijk het is altijd nieuwe informatie te verzamelen en je horizon te verbreden, zelfs als we denken het niet nodig te hebben.

Filmbeeld 7 - De wereld beter achter laten dan je deze hebt aangetroffen. In deze context wordt de film Dead Poets Society met Robin Williams aanbevolen - een film over spirituele bevrijding en de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden als we proberen ons los te maken van conformiteit en zo onze natuurlijke bijdrage aan het leven te vinden.

Filmbeeld 8 - Groeien in iets nieuws en dat wat je weerhoudt achterlaten. De film Nell met Jody Foster vertelt een verhaal over het zich losmaken van het normale en de vaste patronen en dan in de magische en buitengewone aspecten van het leven terecht komen. Soms kan datgene wat normaal lijkt ons blind maken voor dat wat betoverend is en aantrekkelijk. Vele films benadrukken de strijd tussen instinct en rationaliteit, tussen het hoofd en het hart, tussen rede en intuïtie, waarin het ene de toegang tot het andere blokkeert. Bijvoorbeeld in de films Shadowlands met Debra Winger en Anthony Hopkins, The Remains of the Day met Anthony Hopkins en Emma Thompson of de film Sense and Sensibility, met Emma Thompson en Kate Winslet. Allemaal vertolken ze deze persoonlijke strijd tussen denken en voelen.

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.