TOPAZ Nummer 7 / 2003
Welkom
Beelden van het innerlijk
In de geest van de Olympische spelen
Persoonlijke ontwikkeling
Filmfragmenten
Healing - in de waarden en doeleinden van het leven
Hoe ik leerde slakken te waarderen
Theaterfestival - het Spectrum van het Leven
Kinderen met ADHD winnen zelfvertrouwen
Een originele kleurencombinatie voor ADHD lokalen
Wetenswaardigheden over kleur

Healing - Helen

...heel maken en heel worden liggen besloten in de waarden en doeleinden van het leven...

Het vermogen tot healing* hangt nauw samen met iemands fundamentele persoonlijke ontwikkeling. Dit vermogen staat niet op zich zelf, maar gaat hand in hand met de ontwikkeling van de mensheid als geheel en wat daarvoor in de toekomst nodig is. Healing is geen constante maar is in voortdurende verandering, ontwikkeling en vernieuwing. Josina Keuskamp ging op zoek naar wat helen mogelijk maakt en sprak met Robyn Leverett (53), die zich in dienst heeft gesteld van healing en de research ervan. Robyn, geboren in Nieuw Zeeland en nu wonend in Israël, is verpleegster, met ruim 25 jaar ervaring in diverse specialisaties. In 1995 begon ze zich meer te verdiepen in mogelijke manieren van inzicht, ontwikkeling en training van de heelkunst en kunde en wijdde zich hier de laatste 8 jaar volledig aan. Rond dit onderzoek werd de 'Well Being Sciences' organisatie opgericht, met nu zo'n 200 leden in 15 landen. In het volgende interview schetst Robyn een beeld van de ontwikkeling van haar werk in de afgelopen 8 jaar.

* de Engelse termen ' healing' en 'healer' worden gebruikt als equivalent van Nederlandse begrippen als 'helen, heel maken, heelmeester'.

"Als ik terugkijk dan zie ik mijn gedrevenheid tot helen al in mijn jonge jaren ontluiken in mijn pogen om dingen recht te zetten, in mijn wens om te verzorgen, pijn te verlichten, zelfs door een kwijnende plant weer tot bloei te brengen; om binnen in mij een plek te vinden om welzijn te geven, om een situatie te scheppen met een optimale mogelijkheid voor groei en bloei, voelend dat er iets anders mogelijk is, dat het leven meer is dan wat het lijkt te zijn. Ik weet nog dat mijn wens was dat mijn leven nuttig zou zijn en een speciale bedoeling zou hebben; ik wilde niet zomaar voetstoots aannemen dat het leven was zoals het zich aan me voordeed. Vandaag de dag ben ik gedrevener dan ooit als het gaat over healing en de mogelijkheden om te helen; dit temeer naarmate mijn liefde ervoor en mijn inzicht groeien en zich ontwikkelen. Deze gedrevenheid is niet gebaseerd op wat het kan doen, al wordt dat al wonderbaarlijker, mijn gedrevenheid komt voort uit een gevoel van de hunkering van de Healing zélf om genezing te brengen en trouw te zijn aan wat haar bestaan veroorzaakte. Het is alsof je een innerlijke stem hoort, iets dat vraagt om onderdak, om toegang, om zich een weg te banen, iets dat zoekt naar bestendiging. Ik wil een loyale vriendin zijn, altijd klaar en open voor de intelligentie die het mij aanbiedt ter vertolking.

Ik geloof dat healing bestaat omdat de intelligenties, die alles wat bestaat geschapen hebben, willen dat het er is. Het is afkomstig, of liever: het is deel van deze intelligentie. Ik denk dat het één van de manieren is waarop de schepping zich uitdrukt en haar liefde uitstrekt naar de mens, de aarde en alles wat erop leeft. Het komt naar ons toe in vele vormen en op vele wijzen. In de wereld van de natuur is alles genezend voor iets anders: leren werkt helend op de ongeletterde, vriendschap heelt de eenzame, voedsel heelt de hongerige, moed werkt helend op gevaar, inzicht is heling voor de onwetende, en dan is er de healing die wonden en ziekten geneest en de natuurlijke balans herstelt. Het heeft allemaal te maken met 'dingen die zijn zoals ze bedoeld waren' en het herstellen van een natuurlijke balans. Healing is een ongeziene kracht, zoals de wind. De wind kunnen we niet zien, maar we kunnen hem voelen en de effecten ervan zien, als hij voorbijkomt en nabij is. Het leven, ons leven, is vol met wonderen van genezing, maar meestentijds ongezien en niet herkend, noch erkend. Wat kan er meer genezend zijn dan de zon die iedere dag weer opkomt, boven de horizon, om warmte te geven en licht? Zonder dat zouden we sterven. Wat kan er meer genezend zijn dan de lucht die we iedere seconde van ons leven ademen, in en uit, en het water dat we drinken, iedere dag? Zonder deze dingen zouden we sterven. Wat kan er meer genezend zijn dan de gevoelens en indrukken die we doorlopend opdoen. Zonder deze indrukken zouden we snel ontsporen, gek worden en sterven, zoals bewezen door studies naar uitsluiting van zintuiglijke waarneming. Dit zijn allemaal wonderen van genezing. En wat kan er meer genezend zijn dan het inzicht in de reden voor iets!

Healing is de overdracht van herstellende krachten en energieën van de ene persoon op de andere als gevolg van de verbinding die iemand ermee maakt. Het is een levenskracht die - als iemand dat wil - op natuurlijke wijze bij die persoon leeft en door hem heen komt. Het is een natuurlijk proces dat herstel en reparatie in werking zet: als je je in je vinger snijdt, geneest die immers?! Healing werkt als er iets te genezen valt en als de verbinding met helende krachten eenmaal gelegd is, komen ze wanneer er een beroep op hen wordt gedaan. Helende krachten vertoeven graag op natuurlijke plekken waar vreedzaamheid, harmonie en stabiliteit zijn. Ze kunnen echter overal verschijnen als iemand diezelfde bijzondere omstandigheid in zichzelf heeft gecreëerd, zodat helende krachten deze kunnen gebruiken om hun werk te verrichten.

Simpel gezegd: helen is een woord voor het doen en de oorzaak van het genezen. Het herstelt, repareert, verjongt, regenereert, brengt balans. Welzijn is de staat waarin je verkeert ná het doen genezen. Het is iets actiefs. Met welzijn bedoelen we meestal: 'ik voel me goed', wat betekent: 'er is niks aan de hand', 'er zit ons niks dwars'. Maar werkelijk welzijn is een staat van verbondenheid en gesterkt zijn door de energieën en krachten van de schepping. Het is een verlichte toestand, spiritueel, helder, bruisend en regeneratief. Jammer genoeg is dit een nogal zeldzame staat voor de meeste mensen, vanwege onze manier van leven in de 21ste eeuw. En we beleven maar korte momenten in deze staat, als dat wat het moet onderbouwen het niet kan vasthouden. Als de ziel niet gelukkig is kan de geest niet oplichten; de ziel kan niet in welzijn verkeren als het lichaam, het verstand en het gemoed niet in goede balans en gezondheid zijn. Alles is afhankelijk van elkaar.

Healing is voor iedereen die healing nodig heeft, dus niet alleen voor de degenen die overduidelijk ziek zijn. Het werkt op velerlei manieren voor velerlei redenen, het voorkómt degeneratie en is intrinsiek deel van mens zijn. Ziekte te kunnen voorkómen, preventieve healing, is de meest krachtige healing. Ziekte proberen te genezen is ingewikkelder en vergt veel op diverse terreinen. Ziekte, onwel-zijn, is de afwezigheid van verlichting, verzachting of welzijn. We zouden kunnen zeggen dat zogenaamde 'slechte gewoonten' zoals excessief drinken of roken, het lichaam belasten met meer gifstoffen dan waar het op is berekend, maar er zijn vele redenen voor het manifesteren van een ziekte in iemand. Er is altijd sprake van een unieke combinatie van oorzaken, die meestal in de loop van een langere periode bij elkaar komen, en die de natuurlijke ritmen van een leven ontwricht. Er zijn veel mogelijke oorzaken van ziekte, zoals de omgeving waarin we leven, aangeboren, erfelijke eigenschappen, hoe iemand denkt, wat iemand eet en drinkt, hoe iemand zijn emoties hanteert, en waarom we doen wat we doen. Gelukkig zijn of niet speelt een belangrijke rol. De helende kracht is een vitale, natuurlijke levenskracht die de essentie van herstel en behoud en levensbrengende eigenschappen in zich draagt. Deze kracht zal altijd nodig zijn om de natuurlijke balans te helpen bewaren; het is een wezenlijk deel van de schepping, deze vernieuwende stroom zal er altijd zijn.

Het lichaam kan zichzelf van nature genezen. Dat is al een wonder: stel je voor dat alle wonden, blessures en gebroken botten die we ooit hebben opgelopen niet waren genezen! Maar ze genezen gewoon en meestal zonder onze tussenkomst. Een gebroken been wordt ingegipst om hem recht te zetten, maar het bot heelt zich zelf. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe dichter iemand bij zichzelf is en in contact met zijn levensdoel, hoe groter de kans dat het natuurlijke herstelvermogen van zijn lichaam zijn taak kan vervullen. Maar over het algemeen zijn mensen ver verwijderd van hun natuurlijke staat en hun vermogen om hun latente natuurlijke vaardigheden te activeren. Terneergeslagen of ontmoedigd raken als gevolg van de verwonding of ziekte, is meestal de moeilijkheid bij genezing. Dit hebben wij allemaal wel op verschillende momenten in ons leven ondervonden. Dit maakt het erg moeilijk om jezelf boven de ziekte uit te tillen. Hierbij kan de healer van onschatbare waarde zijn, mits voldoende ontwikkeld en verbonden met de helende krachten, door de persoon de buitengewone helende kracht aan te bieden ter genezing van zijn kwaal.

Gelukkig zijn is denk ik het allerbelangrijkst. Er is een gezegde: 'zonnige mensen zijn aantrekkelijk voor zonnige invloeden'. Deze invloeden trekken op hun beurt weer andere goede dingen aan: healing, kwaliteiten, waarden. Een andere wijsheid luidt: 'bemin de plaats, waar je ook bent, bemin de mens, met wie je ook bent, bemin wat je doet, wat het ook is'. Dit zijn allerkrachtigst helende elementen.

De methodologie is vele malen veranderd tijdens het ontwikkelingsproces. Vele jaren van onderzoek, experimenteren, toetsen en valideren liggen er aan ten grondslag. Healing is een levend en evoluerend iets. De vraag voor elke healer is - kan ik verbinding maken met waar de helende krachten nu zijn, in plaats van het uitbreiden van de genezende krachten die deel uitmaken van onze geschiedenis? Zoals tijden veranderen, zo veranderen ook ziekten; je kunt de ziekten van vandaag niet genezen met de geneeskrachten van gisteren. Naarmate nieuwe ziekten, virussen, aandoeningen opdoemen, verschijnen ook de genezende krachten die er een remedie voor bieden. Elke healer heeft tot taak zich zodanig te ontwikkelen dat die corrigerende invloeden hem kunnen vinden als een medium om te gebruiken om hun genezende werk te doen. Helende energieën, net als veel andere ongeziene natuurlijke krachten, zijn voortdurend op zoek naar mensen die hun toegang kunnen bieden, want anders kunnen ze hun werk niet doen.

Momenteel onderzoeken we chronische klachten door middel van kleuranalyse. Ons lichaam is voorzien van wat je een brandstof systeem zou kunnen noemen, met bepaalde energieën, die in verbinding staan met elk lichaamsdeel, orgaan en weefsel. Dat systeem bestaat uit 2 delen, het ene gerelateerd aan de kleuren van het pentagram met toevoeging van zilver en goud, het ander aan de kleuren van de regenboog. Die pentagramenergie, -kracht of -brandstof ligt opgeslagen in ons lichaam zodat we een voorraad tot onze beschikking hebben. Deze energievoorraad gebruiken we voor ons dagelijkse doen en laten, maar hij is niet bedoeld om geheel op te raken. Als dat toch gebeurt raken de voorraadtanks die we accumulatoren noemen, leeg. Dat veroorzaakt uitputting in dat lichaamsdeel dat die bepaalde brandstof nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Zo gebruikt de schildklier bijvoorbeeld gele energie als brandstof. Als we onze gele brandstof nu verbruiken door, laten we zeggen, onjuist gebruik van onze emoties, dan raakt de gele brandstof op die de schildklier nodig heeft om goed en in balans te functioneren. Maar ook raakt daardoor de hele voorraad geel uitgeput. Afhankelijk van de aard van de persoon kan dat vervolgens een te actieve of te weinig actieve schildklier veroorzaken.

Als iemand om een healing vraagt, wordt eerst grondig onderzoek verricht om vast te stellen op welke plekken het lichaam uit balans is of zonder energie zit, dan gevolgd door een remedie voor die situatie. Als er spijsverteringsproblemen zijn in de maag of de darmen, kan dat inhouden dat bepaalde voedingsstoffen tijdelijk uit het dieet gehouden moeten worden. De lever zou te toxisch kunnen zijn door het opnemen van teveel chemicaliën en dan zou de aanbeveling zijn om te stoppen met die chemicaliën. Iemand kan bijvoorbeeld rugproblemen hebben door vele uiteenlopende oorzaken zoals b.v. emotioneel-psychologische storingen, ontsteking, tekorten aan bepaalde voedingsstoffen, letsel, een verkeerde lichaamshouding, stress, eetgewoonten, druk op de nieren, uitdroging, of een erfelijke aanleg en daarom kan de remedie heel verschillend zijn. Dat geldt ook voor veel andere klachten en het localiseren van de oorzaak is dus heel belangrijk Bepaalde chronische klachten kunnen geheeld worden door slechts één sessie waarin rechtstreeks een healing wordt gedaan, andere hebben een hele reeks behandelingen nodig. Soms is er advies nodig, soms een luisterend oor, soms niet meer dan persoonlijke aandacht en zorg, een arm om iemands schouder om de warmte te voelen die van de ene mens naar de ander kan vloeien, een glimlach, een vriendelijk woord…healing kan op vele manieren geschieden.

Een andere methodologie waar ik intensief gebruik van maak is de poetsbeurt van een aura. Dit houdt in dat de aura wordt schoon gemaakt. Het meeste healing werk wordt gedaan in de aura die het fysieke lichaam omgeeft. Naast de vele andere functies, weerspiegelt de aura elektromagnetisch wat er lichamelijk aanwezig is. Daarom kan helen van de aura effect hebben op een lichaamsdeel zonder dat aan te raken. De healer die in verbinding staat met de helende kracht, brengt een sterkere lading of vibratie in iemands aura waardoor een ontlading plaats vindt van wat leed berokkende of schadelijk is voor de patiënt. 'Dingen' kunnen zich aan de aura vasthechten, zowel fortuinlijke als onfortuinlijke signalen, met ofwel heilzame of nadelige gevolgen. Die signalen kunnen van binnen of van buiten komen en worden bepaald door wat iemand aantrekt. In relatie tot healing is het zo dat schadelijke signalen die aan het oppervlak van de aura kleven weggehaald kunnen worden. Dat is wat een aura schoonmaak is, het is een 'wasbeurt'. Je kunt het vergelijken met algen die zich op de onderkant van een schip vastzetten. Ze moeten verwijderd worden en de bodem schoongemaakt om te voorkomen dat die algen rotting veroorzaken. Ze fungeren als bakentjes die meer van hetzelfde aantrekken en allerlei klachten teweeg brengen, van depressies tot hoofdpijn en onrust en allerhande ziekten. Je aura regelmatig schoon laten maken is net zo belangrijk voor lijf en leden als de dagelijkse douche of wasbeurt.

Als we een houding aannemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, dan zullen we de idee omarmen dat wat er ook met ons gebeurt, ook als we ziek worden, we daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen en een antwoord op onze problemen trachten te vinden. We kunnen zelf die remedie voor onze klachten zijn, proberen mogelijke oorzaken in kaart te brengen of te zoeken naar meer inzicht. Al die dingen helpen om iemand uit zijn destructieve slachtofferpsychologie te halen en te concentreren op de waarden en doeleinden van leven, want daar is de healing te vinden.

Alle aspecten van healing zijn me even lief, het gegeven ervan, de idee ervan, het feit dat het bestaat, de ongelofelijke herstellende en verheffende eigenschappen ervan; het is zó'n bijzonder geschenk. Ik doe heel erg graag healings, ik vind het magistraal dat mijn handen kunnen voelen wat er niet functioneert zoals het zou moeten en dat opnieuw in balans kunnen brengen. Ik houd van het feit dat die toxische, giftige, grove statische elektriciteit weggehaald kan worden en dat iets weer kan worden zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Ik houd ervan mensen te helpen hun welzijn te herwinnen en in te tappen op hun eigen krachten, waar ze niet mee in contact kunnen komen door hun toestand van niet-welzijn. Ik houd van het werken ermee, de training, de beoefening, de discipline, het onderzoek, het zoeken naar nieuwe en betere manieren om met de healing verder te gaan dan waar het nu is. Ik houd van die speciale staat waar je in verkeert als je healings doet, bijna alsof je alles wat je weet moet vergeten en met een andere deel van je wezen moet luisteren naar wat de intelligentie van de genezende krachten je probeert in te fluisteren. Ik houd ervan de nabijheid van deze levende energieën te voelen. Ik houd van de voorbereiding, het opzetten van de praktijkruimte, het schoonmaken en weer in gereedheid brengen van de ecologie...

Door Josina Keuskamp - van Schaik

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.