TOPAZ Nummer 7 / 2003
Welkom
Beelden van het innerlijk
In de geest van de Olympische spelen
Persoonlijke ontwikkeling
Filmfragmenten
Healing - in de waarden en doeleinden van het leven
Hoe ik leerde slakken te waarderen
Theaterfestival - het Spectrum van het Leven
Kinderen met ADHD winnen zelfvertrouwen
Een originele kleurencombinatie voor ADHD lokalen
Wetenswaardigheden over kleur

Een originele kleurencombinatie voor ADHD lokalen

Een zeer opvallende en mysterieuze combinatie van kleuren en structuren springt in het oog bij het betreden van de grote klaslokalen in de speciale school voor kinderen met ADHD, "De School in Charlottegard" in Kopenhagen.

Alle wanden hebben dezelfde kleurencombinatie van perzik, amber, citroen en lichtgrijs, in verschillende en specifieke afmetingen. Op het midden van de muur en helemaal rondom het lokaal, is een precies afgemeten decoratie van blokjes aangebracht, in de kleuren lichtblauw en perzik. Dit zeer specifieke ontwerp is niet alleen bedacht om het oog te strelen, maar is gericht op de bevordering van concentratie- en leervermogen van kinderen die aan ADHD lijden.

Topaz sprak met de architect van het ontwerp van de ADHD lokalen, Marianne T. Nielsen van de Template Stichting in Denemarken.

Wat is het verhaal achter het ADHD project?
In de renovatie van onderwijsfaciliteiten van de gespecialiseerde school in Charlottegard die plaatsvond in de zomer van 2001, werd het project van de ADHD kleurencombinatie opgenomen. Het doel van deze renovatie was het scheppen van zo optimaal mogelijke voorwaarden voor het leerproces van de leerlingen met ADHD, de mogelijkheden voor individueel onderwijs zo groot mogelijk te maken en de sociale omgeving te verbeteren.

Er waren grootscheepse verbouwingen voor nodig om het fysieke raamwerk van de ruimtes te veranderen. Het betekende het ontwerpen en bouwen van een kleine keuken, vier klaslokalen, glazen scheidingswanden, de introductie van individuele werkplekken en andere ideeën. De decoratie met specifieke kleurencombinaties is het belangrijkste element van de hele renovatie en het is een weerkerend thema in alle herbouwde ruimtes, inclusief de keuken en ook op kasten en deuren.

Waar komt het idee van ADHD kleurencombinaties vandaan?
Toen ik aan het plan voor de herbouw begon, zag ik de mogelijkheid voor het creëren van iets heel bijzonders, dat niet alleen prettig was om naar te kijken, maar ook een functionele waarde had, waarin kleur een heel beslissende rol zou kunnen spelen bij het onderwijs aan ADHD kinderen. Door mijn contacten binnen het Template Netwerk werkte ik samen met het Plasma Team, een vernieuwende research denktank in Israël. Zij zijn al enige tijd heel succesvol met hun onderzoek naar de invloed van kleur en veel van hun kennis en ervaring op dat gebied heeft een praktische toepassing gekregen in de ADHD school. Ik heb ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ADHD en hoe het zich uit in kinderen. Kinderen met ADHD zijn rusteloos en druk; ze zijn impulsief en hebben moeite zich langer dan een paar minuten te concentreren. Ze zijn snel afgeleid, luidruchtig en reageren agressief op veranderingen, bijvoorbeeld wanneer iets van zijn vaste plek is verdwenen. Nadat het onderwijs in de herbouwde klaslokalen was gestart, reageerde geen enkel kind nog agressief op veranderingen; dat was de eerste positieve aanwijzing dat het project wel eens succesvol zou kunnen zijn.

Achttien maanden nadat het bouwproject voltooid was, werd het hele project door de leraren, in samenwerking met de onderwijsraad en een eraan verbonden psycholoog, geëvalueerd. De rapporten geven een buitengewoon gunstig beeld van het project. Zo wordt er geconstateerd dat er minder conflicten zijn, meer rust en concentratie, een grotere tevredenheid en dat agressiviteit sneller tot rust gebracht is. Er is een uitgesproken positieve ontwikkeling in de jongste groep studenten, meer acceptatie tussen de kinderen onderling en een grotere vastberadenheid bij de kinderen om zelf oplossingen te zoeken.

De kinderen laten ook meer zelfvertrouwen en persoonlijk initiatief zien.

Hoe beoordeel jij de waarde van het ADHD-project?
Enige tijd nadat het project af was, heb ik zelf de ADHD-ruimtes een bezoek gebracht, samen met een testgroep, om mijn eigen research te doen over hoe de kleurencombinaties mensen beïnvloeden. Sommige deelnemers van de testgroep werden geblinddoekt voor ze de ruimte betraden, andere niet. Elke persoon noteerde zijn of haar reacties en gevoelens die door de kleurencombinaties werden opgeroepen.
Toen we de resultaten gingen vergelijken, waren de overeenkomsten opvallend. Om een voorbeeld te noemen, iedereen beschreef hoe hun lichaam verdoofd voelde, terwijl zij zich in het hoofd helder en gericht voelden en zich beter konden concentreren.

Ik geloof dat het belang van kleur zwaar wordt onderschat. Het effect van de ADHD combinaties is indrukwekkend en niet alleen kinderen met ADHD kunnen ervan profiteren, want de mogelijkheden die hierin opgesloten liggen zijn enorm.

De wetenschap achter de ADHD kleurencombinaties vloeit voort uit jarenlange research door verschillende groepen binnen het Template Netwerk. Dit onderzoek houdt o.a. in de studie naar de invloed van kleuren, structuren, vormen en ook letters op onze omgeving en de kwaliteit van ons leven. Om een enkel voorbeeld te geven: de lichtgrijze kleur in de ADHD combinatie is een rustgevende kleur, het brengt extraverte activiteit tot rust, waardoor het een goede kleur is om te gebruiken wanneer je ergens weloverwogen over na wilt denken.

Interview door Rolf Christoffersen

Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.