Leder

Efterhånden som det bliver mere og mere indlysende, at vi lever i en forandringernes tidsalder, og at de begreber, vi troede, var gældende, opløses, så må vi søge ind i os selv for at finde stabilitet.

Dette lå os meget på sinde, da redaktionsholdet mødtes i slutningen af sidste år for at evaluere året, der var gået, og beslutte, hvilken retning Topaz skulle følge fremover. Dette affødte en beslutning om at fokusere mere på de personlige aspekter i 2005.

Efter lange og åbenhjertige drøftelser har vi valgt to meget relevante og vigtige områder, vi vil undersøge og prøve at åbne op i de næste to numre af Topaz. Så i dette nummer ser vi på personlig ære, og i næste nummer ser vi på personlig frihed.

Vi håber, at du vil finde disse emner interessante og relevante, og som altid er kommentarer og feedback yderst velkomne.

Det er altid en fornøjelse, når vi mødes i redaktionsholdet, som består af deltagere fra de fire lande, hvor Topaz udgives. Det giver bladet en større mangfoldighed, at indholdet er skrevet af mennesker i mange forskellige lande. F. eks. indeholder hovedartiklen om ære bidrag fra fem forskellige lande.

Vi er alle borgere i den samme verden, og det er fantastisk at kunne arbejde harmonisk sammen med andre mennesker i en atmosfære, hvor de nationale forskelligheder ikke er en kilde til splid og konflikt, men snarere beriger og fremmer processen.

top of page
Copyright 2001-2023 Template Stiftelsen.

This page is printed on 02/01/23
from http://www.templatenetwork.org/topaz/12/dk/

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk