Leder

Kære læser

Udfra Template netværket er der sprunget mange nye og fremadsøgende projekter og events, som vi har rapporteret om i Topaz magasinet. Dette har inkluderet artikler om kunst og design, fra klasselokaler til haver, om uddannelse af folk i alle aldre, farveresearch samt anvendelse af farver til multi-formål, om farve- og kunstudstillinger, healing og velvære-research, ældre arbejde, om projekter for kvinder, bæredygtig udvikling til teaterfestivaler og operakoncerter.

I 2005 besluttede redaktørerne også at inkludere nogle af de aspekter af Template netværkets arbejde, som handler mere om det indre liv og den udvikling, som foregår i hver person. Vi har valgt emner, som vi anser for vigtige og relevante i denne tid som f. eks ære, der var fokus-emnet i forrige nummer. I dette nummer af Topaz er det FRIHED, vi har sat under luppen.

Vi håber, at du finder artiklerne interessante og også relevante for dit liv, og vi takker dig for din fortsat støtte af Topaz.

Redaktørerne

top of page
Copyright 2001-2023 Template Stiftelsen.

This page is printed on 02/01/23
from http://www.templatenetwork.org/topaz/13/dk/

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk