Proces-orienteret farve- og rumdesign

Topaz interviewer Thomas Bexte i Tyskland

Thomas Bexte (39), medstifter af Design Cells Network i Tyskland, arbejder med farver og deres indflydelse på “brugeren”. I flere år har han beskæftiget sig med udvikling af farvekoncepter for offentlige bygninger og for brugsting til både professionelle og private formål. Han udnytter sin kunstneriske frihed til at give brugeren et “frirum” via nye modeller inden for farvedesign.

Thomas Bexte

Topaz: ”Farve er et fundamentalt behov for mennesker... en slags råmateriale ligesom ild og vand,” siger maleren Fernand Leger (1881-1951). Er du enig med ham i det??

Thomas Bexte: Kunne man overhovedet forestille sig en dag uden farver? Selvfølgelig kan man dække øjnene, men det betyder ikke, at ens krop ikke ubevidst reagerer på påvirkning fra farver i omgivelserne. Det er konstateret, at vi ikke kun opfatter farve gennem øjnene, men at nogle blinde opfatter farver gennem huden.

Topaz: Hvad er din indfaldsvinkel i forbindelse med farvedesign?

Thomas Bexte: Farver indvirker på hele vor organisme. Vor krops systemer har brug for forskellige energifrekvenser til forskellige aktiviteter. Farven rød kan f.eks. øge styrken af et håndtryk mellem to personer med 10 %. Det viser, hvordan farven rød helt specifikt giver os mere power. Omvendt nedsætter farven blå vores blodtryk og har en afbalancerende og beroligende effekt. Når nogen har arbejdet meget hårdt fysisk, bliver de skrupsultne efter bestemte slags mad og ikke efter andre. Det er helt det samme med farver. Hvis nogen har et ensformigt job, har de behov for stimulation fra bestemte farver for at kompensere for manglende mental udfordring og for at holde sig i balance. Derfor er mit udgangspunkt altid funktionelt, og mennesket er i centrum.

Topaz: Hvilken rolle spiller den individuelle bruger i dine farvemodeller?

Thomas Bexte: Hvis kun ganske få mennesker bruger et rum, kan man tage hensyn til hver enkelt, og der er mange forhold at tage i betragtning. Der kan være stor forskel på, hvilken form for energiopladning, man har brug for på et bestemt tidspunkt. En person har måske knyttet særlige associationer til en farve, som modarbejder denne farves ”normale virkning”, og undertiden kan det være en dominerende faktor. Derfor kommer jeg ikke med standard-løsninger, men prøver at lære de folk at kende, som skal bruge rummene.

Topaz: Hvor stor en rolle spiller farverne i forbindelse med møbler, rumdesign, brug af materialer og andre indflydelser? Spiller de rent faktisk kun en birolle?

Thomas Bexte: I dag fraråder man elektroniske vækkeure på natbordet tæt ved hovedgærdet. Det skyldes ikke, at uret har et kæmpestort elektromagnetisk felt; nej, det skyldes den akkumulerende effekt i løbet af de mange timer, vi tilbringer i sengen. På samme måde er farverne i vort hjem eller vort arbejdsmiljø ikke den kraftigste påvirkning, vi udsættes for, men den er der altid, hver time, hver dag. Påvirkningen akkumulerer, hvad enten vi bemærker det eller ej. Farver kan understøtte os i vort arbejde, de kan være neutrale, eller de kan forstyrre eller endog hæmme os i arbejdet. Hvem af os har ikke oplevet at vandre gennem en nøgen hvid korridor i et firma, et ministerielt kontor eller et hospital og oplevet den som afvisende og kold?

Efter min erfaring ville en omhyggeligt udvalgt farve virke langt mindre hæmmende på effektiviteten af hospitalets aktiviteter, og den ville helt afgjort påvirke patienternes og personalets følelsesmæssige tilstand i positiv retning, til fremme for helbredelsesproces og arbejdsmoral. Jeg tror oven i købet, at det på længere sigt ville styrke folks helbred og derved reducere udgifterne på sundhedsområdet, hvilket ville være i alles interesse.

Topaz: Er der en vision, en fremtids-forestilling om en “nypåklædt” verden?

Thomas Bexte: Jeg håber, at design i fremtiden vil være mere bevidst og procesorienteret og med større hensyntagen til menneskers behov. Vi vil skabe bygninger, som letter og understøtter indlæring, og som giver plads til healing, fred og kreativitet, alt efter hvad der er beregnet til at foregå på det sted. Der er allerede fantastiske projekter i gang rundt omkring i verden, men i vore byer er der et voldsomt behov for effektivt og målrettet design. Vi har stadig brug for forskning og større forståelse og erfaring med hensyn til hvilke farver, der understøtter hvad, ligesom der er behov for at finde frem til, hvilke farvekombinationer, materialer og planter og hvilken geometri, der understøtter og beriger vor livskvalitet.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 07/04/22
from http://templatenetwork.org/topaz/13/dk/18.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk