Kleur- en ruimte-ontwerp

Een Topaz interview met Thomas Bexte in Duitsland

Thomas Bexte (39), medeoprichter van het Design Cells Network in Duitsland, houdt zich bezig met kleur en de effecten daarvan op de gebruiker. Al een aantal jaren is hij betrokken bij het ontwikkelen van kleurconcepten voor openbare gebouwen en voorzieningen voor publieke en privé-doeleinden. Hij gebruikt zijn artistieke vrijheid om een ’open plek’ te vinden voor de gebruiker via nieuwe opvattingen van kleurontwerp.

Thomas Bexte

Topaz: “Kleur is een basisbehoefte van de mens... een soort ruw materiaal zoals vuur of water”, zegt de schilder Fernand Leger (1881-1951). Ben jij het daarmee eens?

Thomas: Kun je je ook maar een dag zonder kleur voorstellen? Je kunt natuurlijk je ogen bedekken maar dat betekent nog niet dat je lichaam niet onbewust reageert op de effecten van de omringende kleuren. Het is bekend dat we niet alleen kleur waarnemen via onze ogen maar dat sommige blinde mensen direct via hun huid kleuren kunnen waarnemen.

Topaz: Wat is je benadering in kleurontwerp?

Thomas: Kleuren hebben een effect op het gehele organisme. De systemen van ons lichaam hebben verschillende energiefrequenties nodig voor verschillende activiteiten. De kleur rood bijvoorbeeld kan een handdruk tussen twee mensen 10% krachtiger maken. Dit laat zien hoe de kleur rood ons op een specifi eke manier meer kracht geeft. Aan de andere kant verlaagt de kleur blauw de bloeddruk en heeft het een balancerende of kalmerende werking. Als iemand fysiek hard gewerkt heeft zal er een geweldige honger zijn naar bepaald voedsel en niet naar iets anders. Het is precies hetzelfde met kleuren. Als iemand geestdodend werk doet zal er behoefte zijn aan de stimulans die bepaalde kleuren kunnen geven om het geringe gebruik van het verstand te compenseren, zodat het evenwicht behouden blijft. Daarom is mijn uitgangspunt altijd functioneel en de mens is daarbij het middelpunt.

Topaz: Welke rol speelt de individuele gebruiker van een ruimte in je kleurconcepten?

Thomas: Als er maar een paar mensen van de ruimte gebruik maken kun je je richten op de behoefte van de individuen. Daar komt nogal wat bij kijken; welke kleur- en energie-stimulans iemand op een bepaald moment nodig heeft kan bijvoorbeeld sterk variëren. Of iemand heeft een sterke associ atie opgebouwd met een kleur, die tegengesteld is aan het ‘normale’ effect van die kleur. Soms kan dit het eigenlijke effect ervan onderdrukken. Daarom geef ik geen standaardoplossingen, maar probeer ik de mensen te leren kennen die de ruimten gaan gebruiken.

Topaz: Hoe belangrijk is kleur in relatie tot meubelen, ontwerp van de ruimte, gebruik van materialen en andere factoren? Speelt het daarin eigenlijk niet een ondergeschikte rol?

Thomas: Tegenwoordig wordt algemeen geadviseerd een elektrische wekker niet naast je hoofd op het nachtkastje te zetten. Dat is niet omdat het elektromagnetische veld van de klok zo enorm zou zijn. Nee, het is omdat het aantal uren dat we in bed doorbrengen een cumulatief effect heeft. Op dezelfde manier zijn de kleuren die ons thuis of op het werk omringen niet de grootste invloed waar we aan blootstaan, maar ze zijn er altijd, ieder uur, elke dag. Het effect stapelt zich op, of we het merken of niet. Of kleur heeft een ondersteunend effect, of het is neutraal, of het stoort of belemmert zelfs wat we doen.

Iedereen heeft weleens over een kale witte gang van een bedrijf, een overheidsgebouw of ziekenhuis gelopen en het als afwijzend en koud ervaren. Naar mijn mening zou een zorgvuldig gekozen kleur veel minder beperkend zijn voor de efficiency van de inspanningen in een ziekenhuis, en het zou beslist de emotionele staat van patiënten en personeel positief beïnvloeden, zodat herstel en werkmoreel zouden verbeteren. Ik denk zelfs dat het de gezondheid van mensen op de lange termijn zou versterken en zo de kosten voor de gezondheidszorg zou verlagen, een zaak van algemeen belang.

Topaz: Heb je een visie, een toekomstbeeld voor een wereld ‘in nieuwe kleren’?

Thomas: Ik hoop dat ontwerpen in de toekomst veel meer bewust en op proces gericht zal zijn en dat in ogenschouw wordt genomen wat mensen werkelijk nodig hebben. Dat we gebouwen zullen creëren waarin het leren bevorderd wordt en gemakkelijker gaat, waar heling wordt ondersteund, waar vredigheid en creativiteit worden gestimuleerd, al naar gelang het gebruik van die plek. Er zijn al een paar voortreffelijke projecten in de wereld, maar in onze steden bestaat een zeer grote behoefte aan effectief en doelgericht ontwerpen. Wat nog onderzocht moet worden is het begrijpen en ervaren welke kleur wanneer bevorderend is. Daar hoort ook bij het onderzoek naar kleurcombinaties, vormen, proporties, materialen en planten die de kwaliteit van ons leven ondersteunen en verrijken.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. zondag, 14 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/13/nl/18.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl