Leder

Det er da en lidt fascinerende tanke: Hvad nu hvis vi alle kunne se et menneskes aura? For det første ville vi langt om længe kunne parkere al tvivl omkring dette ”alternative” begreb, og så kunne forskningen i auraens funktion for den menneskelige udvikling for alvor begynde. Auraen, der som et vejrkort afspejler alle de tanker, følelser og erfaringer, vi omsætter og oplever på en enkelt dag – i nuet – og i et helt liv. Men det ville også have den konsekvens, at den menneskelige natur og vores sande identitet ville være synlig for alle. Og mon ikke dette ville være lidt af en seriøs udfordring i visse øjeblikke af vort moderne liv?

Og IDENTITET er temaet for denne udgave af Topaz Magasinet. Individets identitet markerer sig stærkere end nogensinde i denne del af verden, og mange af tidens kultur- og religionssammenstød skyldes blandt andet forskellig værdsættelse og opfattelse af, hvorvidt individets identitet er vigtigere end den kollektive identitet. Men hvad er identitet? Ja, velkommen til et nyt og forfriskende hjørne af dette meget centrale psykologiske begreb, som vi denne gang vil fokusere på.

Det er tankevækkende, at jo mindre enheder af os selv, vi betragter, jo mere identifi cérbare bliver vi. Man kan ligne et andet menneske til forveksling, men et fi ngeraftryk kan man sjældent løbe fra. Og dykker vi helt ned i DNA-strukturen, så er vi rent ud sagt unikke med så stor sikkerhed, at det tæller i et retssamfund, og det siger da en hel del.

Marcus Aurelius, romersk kejser med hang til fi losofi ske tanker, sagde dengang: Du bliver, hvad du tænker! En tanke.. og kun et enkelt skud på stammen i den søgen efter forståelse for de faktorer, vores identitet har rødder i, uanset hvor på livslinjen, vi befi nder os. I dag synes denne nøglesætning at have udviklet sig til: Du bliver, hvad du har proces med i dit indre! En mors kamp for at genvinde sin ”egen” identitet, når ungerne fl yver fra reden, en direktørs krise, når han pludselig bliver fyret fra jobbet eller et barns uforbeholdne begejstring ved at observere en mariehøne marchere hen over håndfl aden.

Hvad er det, vi hver især identifi cerer os med – alene og i fælleskab? Og hvorledes har identiteten udviklet sig i verdenshistorien? Skal vi absolut have en, eller kan vi bare ikke blive fri? Kristen eller hindu, lottovinder eller snedker. Der må være en grund til, at to arme, to ben og et hoved er et grundlæggende princip for vores fysiske herkomst. Er der en skabelon for identitet på lignende vis? Vel at mærke en, som ikke er domineret af kommercielle interesser og foranderlige samfund, men af naturlove, som er i perfekt harmoni med den rivende udvikling, som universet synes at være i? Det er stadig en gåde, og din næste tanke vil bidrage til mysteriet...

God læsning!

top of page
Copyright 2001-2023 Template Stiftelsen.

This page is printed on 02/01/23
from http://www.templatenetwork.org/topaz/14/dk/

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk