Redactioneel

Een man komt een bank binnen en wordt gevraagd zich te identificeren. Hij stopt eventjes, haalt een spiegel uit zijn zak en bekijkt zijn eigen gezicht onderzoekend. ‘Ja’, zegt hij tenslotte, terwijl hij de spiegel weer in zijn zak laat glijden, ‘Ik weet zeker dat ik het ben’.

Er zijn talloze manieren om een identiteit uit te drukken; naam, beroep, diverse door instanties toegekende cijfers, karakter enzovoort. Maar is identiteit wel te vangen? Zelfs als we dit schrijven verstrijkt de tijd, we zijn eigenlijk niet meer dezelfde persoon als zoëven. Heel spannend eigenlijk.

In dit nummer van Topaz gaan we op zoek naar meer inzicht in identiteit. Een stadsnar uit Utrecht komt aan het woord, evenals een aantal mensen in de gouden jaren van het leven. In korte gesprekken vertellen ze over hun ervaringen en inzichten, die pas na een tijd te hebben geleefd zich hebben aangediend. De redactie juicht deze en andere ouderen van de stam toe; met hun vermogen het leven in perspectief te plaatsen zijn ze een bron van geborgenheid voor mensen in alle stadia van het leven.

Het redactieteam.

top of page
Copyright 2001-2023 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. woensdag, 1 februari 2023
van http://templatenetwork.net/topaz/15/nl/

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl