Velkommen til det 16. nummer af Topaz.

Der er ingen som helst tvivl om, at vi lever i en tid med store forandringer, både samfundsmæssigt og planetarisk, hvor det opleves, som om gamle mønstre og tænkemåder ikke længere fungerer. Der er ikke mere nogen færdige svar, og mange mennesker søger en ny forståelse af deres eget liv og af verdens problemer.

Dette er et af de tilbagevendende temaer i Topaz, som også fi nder udtryk i bladets undertitel: ‘living in times of change’; men hvad betyder det reelt for os alle sammen? Det er det spørgsmål, vi ønskede at beskæftige os med i dette nummer, at se på, hvilken betydning det har evolutionsmæssigt, og hvordan vi, i os selv, kan opbygge en stabilitet og et anker for den sunde fornuft i disse foranderlige tider.

Vi håber, I vil fi nde vores artikler interessante.

Redaktionen

top of page
Copyright 2001-2023 Template Stiftelsen.

This page is printed on 02/01/23
from http://www.templatenetwork.org/topaz/16/dk/

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk