Veranderen onze hersens?

Onderzoekers in Groot-Brittannië zijn er achter gekomen dat de vorm van menselijke schedels de laatste 650 jaar beduidend veranderd is.

Zij namen de maat van de schedel van pestslachtoffers in het midden van de 14e eeuw en van anderen die geborgen waren uit het wrak van de Mary Rose, een schip dat in 1545 voor de zuidkust van Engeland is vergaan. Deze metingen werden vergeleken met recente gegevens.

Er waren twee belangrijke verschillen. Allereerst hadden onze voorouders meer prominente gelaatstrekken, bovendien was de afmeting van hun hersengewelf kleiner. Het hersengewelf is het gebied van de ogen tot de bovenkant van het hoofd.

Dr. Peter Rock, die de studie leidde, zegt: “Het verbazingwekkende in de vondst zit in de toegenomen hersengewelfhoogte. Die toename is aanzienlijk. De gewelfhoogte was in het midden van de 14e eeuw 80 mm, nu is hij 95 mm; dat is 20% groter en dat is behoorlijk veel.”

De hersens zitten in de hersenpan en omdat onze hersens niet in die 20% extra ruimte rondklotsen, lijkt het redelijk aan te nemen dat het brein zelf in omvang is toegenomen.

Het gevolg hiervan zou zijn, dat de elektrische schakelsystemen binnenin het brein zijn toegenomen en ook die tussen het brein en de rest van het lichaam. Heeft misschien de volgende evolutionaire fase van het menselijk ras te maken met deze groter wordende elektrische schakelsystemen?

Vorig jaar werd een studie gepubliceerd over de evolutie van het menselijke brein. “Op veel terreinen hebben mensen er lang over geredetwist of de evolutie van het menselijk brein nou een bijzondere gebeurtenis was”, aldus Bruce Lahn van de Universiteit van Chicago. “Ik geloof dat onze studie de doorslag geeft door aan te tonen, dat dit inderdaad het geval was. De studie toonde aan dat de evolutie van het menselijk brein een versnelling ondergaat in vergelijking tot die van dieren.

Het lijkt er dus op dat er sprake is van een versnelde evolutie die te maken heeft met een groter brein bij mensen. Misschien zal de volgende stap in de evolutie meer met het brein en zijn activiteiten en functie te maken hebben dan met veranderingen in andere delen van het lichaam. Het is interessant om ernaar te gissen wat dit zou kunnen betekenen. Blijven onze persoonlijke groei en ontwikkeling in de pas lopen met deze veranderingen in het brein? Gebruiken we die extra capaciteit op een nuttige manier en welke implicaties heeft het voor onze toekomstige ontwikkeling als menselijk ras?

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://www.templatenetwork.org/topaz/16/nl/90.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl