Colofon

Topaz wordt uitgegeven door het Template Netwerk in Europa en bevat artikelen en andere bijdragen van betrokkenen van over de hele wereld. Het internationale netwerk brengt geïnteresseerden van uiteenlopende achtergronden en expertise bij elkaar, waaronder wetenschappers, zorg- en welzijnswerkers, studenten, kunstenaars, musici, coaches, ouders en onderwijzers. Door onderzoek en studie wordt getracht om nieuwe templates, oftewel modellen, te ontwikkelen - vaak op verassende en onorthodoxe manier - die aansluiten op behoeften die door huidige veranderingen in de samenleving zijn ontstaan. De ontwikkelde ‘templates’ vinden een praktische toepassing in baanbrekende projecten binnen bijvoorbeeld ouderenzorg, of bouwkundige projecten, maar ook bij stress management.

Schrijvers van artikelen zijn geheel verantwoordelijk voor de daarin geuite meningen. Wilt u in contact komen met de auteurs, neem dan a.u.b. contact op met de Topaz redactie:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl

Redacties: Nederland: J. Keuskamp - van Schaik, L. Kärre, S. Funneman en I. Veenland. Denemarken: R. Christoffersen, Y. Briand Christensen en S. Friis Jørgensen. Duitsland: R. en A. Böhringer en W. Hammerschmidt. Engeland: S. Robins.
Productie lay-out: G. Weigl.
Lay-out en design: I. Söltner.
Nederlandse lay-out: J. de Jong.
Aan dit nummer hebben meegewerkt: G. van Schaik (redigeren), M. de Riet, J. de Vries, B. Wentzel, M. Schoon en L. Wouters (vertalen), B. Hildebrandt (wetenschappelijke redactie), J. de Jong (fotografie).

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://www.templatenetwork.org/topaz/16/nl/colofon.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl