Copyright

Copyright 2001-2019 De Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

(Delen van) artikelen mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

top of page
Copyright 2001-2019 De Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 21 oktober 2019
van http://www.templatenetwork.org/topaz/nl/copyright.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Wassenaarseweg 75/210
2223 LA  KATWIJK (ZH)
 
Telefoon: 071 - 514 0152
Telefax: 071 - 514 4382
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl